Brīvprātīgā jauniešu darba veicināšana un atbalsts ukraiņu jauniešiem (ICMC)

Projekta mērķis ir palīdzēt ukraiņu jauniešiem, kas kara apstākļu spiesti ir pārcēlušies uz Latviju, integrēties Latvijas sabiedrībā, veidot sadraudzību starp Latvijas un Ukrainas jauniešiem un sniegt psihoemocionālo atbalstu. Projekta uzdevumi:  organizēt regulāras kopīgas aktivitātes ar latviešu un ukraiņu jauniešiem. Projekta laiks: 2023.g. marts – augusts Projektu finansiāli nodrošina Starptautiskā katoļu migrācijas komisija. Kontaktinformācija: projekta vadītāja […]

Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā

Projekta mērķis ir sniegt sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpes mājās pakalpojumus Rīgas valstpilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Projekta uzdevumi:   1.Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšana un pakalpojumu plāna izstrāde.  2.Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu […]

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” īsteno ESF projekta 3. kārtu

Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā (Nr. 9.2.2.3/22/A/024) Projekta mērķis ir – sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs (turpmāk – bērni ar funkcionāliem traucējumiem), lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu […]