Caritas.lv

Draudzēs

“Caritas Latvija” aicina veidot draudzēs Caritas grupas un palīdzēt sniegt atbalstu mazaizsargātajiem cilvēkiem savā apkaimē.

Kāpēc ir nepieciešama draudzes Caritas grupa?

Pāvests Benedikts XVI enciklikā par kristīgo mīlestību “Deus caritas est” raksta: “Baznīcas iekšējā daba
izpaužas trīskāršā uzdevumā – Dieva vārda sludināšanā, Sakramentu svinēšanā un Mīlestības kalpojumā.”

Katrs kā kristietis esam aicināti īstenot tuvākmīlestības bausli praktiski, veicot žēlsirdības darbus.

Draudzes Caritas grupas izveide dod lielāku impulsu veikt žēlsirdības darbus, darbojoties kopīgi, strukturētā
veidā un stiprinot viens otru šajā kalpojumā.

Kā izveidot draudzes Caritas grupu?

 • vērsties pie draudzes prāvesta, lai noskaidrotu jau esošos kalpošanas veidus draudzē, iegūtu ieteikumus un svētību kalpojuma sākšanai;
 • kopīga lūgšana Caritas kalpojuma izveides nodomā;
 • informēt “Caritas Latvija” centrālo biroju Rīgā par draudzes Caritas grupas izveidošanu un noslēgt līgumu starp draudzes koordinatoru un “Caritas Latvija”;
 • sagatavot vajadzību apzināšanas anketas, kas palīdz noskaidrot draudzes vajadzības;
 • rīkoties atbilstoši draudzes vajadzībām un iespējām;
 • ārpus draudzes – iepazīt savas pilsētas vai pagasta sociālos pakalpojumus (tikšanās ar sociālo darbinieku).

Ja ir jautājumi par Caritas grupi izveidi vai darbību, zvani vai raksti mūsu draudzīgajām brīvprātīgo koordinatorēm:

– Marijai Diazai tālr. 20516206, marija.diaza@caritas.lv vai

– Elitai Zvejniecei tālr. 2917892, elita.zvejniece@caritas.lv

Ko draudzes Caritas grupas dara?

 • pārtikas paciņu, sadzīves ķīmijas, higiēnas preču izdale;
 •  zupas virtuves izveide;
 • apģērbu izdale;
 • brīvprātīgo mediķu konsultācijas un mājapmeklējumi;
 • vientuļo cilvēku mājapmeklējumi;
 • sociālās aprūpes centru, bērnu un jauniešu centru apmeklējumi;
 •  slimnīcu apmeklējumi;
 • transporta pakalpojumu nodrošināšana;
 • palīdzības sniegšana komunālo maksājumu veikšanā.