Caritas.lv

Kas ir Caritas Latvija?

„Caritas Latvija” ir sabiedriskā labuma organizācija, kuru 2004.gadā ir dibinājusi Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Bīskapu konference. 

„Caritas Latvija” ir starptautisko organizāciju „Caritas Internationalis” un “Caritas Europa” dalīborganizācija un savā darbībā balstās uz Caritas Internationalis izstrādāto Ētikas kodeksu un Uzvedības kodeksu.

“Caritas Latvija” darbības mērķi:

  • kristīgās mīlestības veicināšana, popularizēšana un atdzīvināšana starp atsevišķiem cilvēkiem un cilvēku grupām;
  • karitatīvais darbs (jeb kristīgi sociālā aprūpe) un atbalsta sniegšana mazaizsargātām sabiedrības grupām;
  • brīvprātīgā darba veicināšana;
  • reģionālās attīstības un lauku reģionu attīstības veicināšana;
  • veselīga, ekoloģiska dzīvesveida veicināšana;
  • pilsoniskas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstīšana, balstoties uz kristīgajām vērtībām;
  • pilnvērtīga un lietderīga, radoša brīvā laika organizēšana mazaizsargātajām grupām;
  • sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide, darbības uzlabošana.

 

Ko mēs darām?

Palīdzam trūkumcietējiem, veciem ļaudīm, bezpajumtniekiem, bēgļiem
Atbalstām bērnus ar funkcionāliem traucējumiem
Veicinām brīvprātīgo darbu un darbu ar jauniešiem

2021.gadā šiem darbības virzieniem varējām atvēlēt 352 029 eiro