Caritas.lv

Dienas aprūpes centrs bērniem

Sociālo pakalpojumu centrs “Terēzes māja” sniedz iespēju Rīgas valstspilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupu un kopienu aktivitātēs.

Piedāvājam:

psihologa nodarbības;

– mākslu, t.sk mūzikas terapijas nodarbības; 

– ergoterapeita nodarbības; 

– logopēda nodarbības; 

– fizioterapeita nodarbības; 

– speciālā pedagoga nodarbības; 

– kanisterapijas nodarbības;

– radošās darbnīcas bērnu kognitīvo un fizisko spēju veicināšanai un attīstīšanai; 

Programma ietver īpaši izstrādātu rehabilitācijas plānu, kas pielāgots un izstrādāts katram konkrētajam bērnam un viņa vajadzībām. 

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, bērnam ir obligāti jābūt derīgai invaliditātes apliecībai, un jābūt deklarētam Rīgā. Pakalpojumam var pieteikties sazinoties ar Līnu Dančausku, tālr. 27018868, e-pasts: lina.dancauska@caritas.lv. Vietu skaits ir ierobežots.

Sociālo pakalpojumu centra “Terēzes māja” vadītāja Līna Dančauska, tālr.: 27018868,

e-pasts: lina.dancauska@caritas.lv 

Adrese: Ojāra Vācieša iela 6 k-1, Rīga, LV-1004. Klātienes tikšanās iepriekš vienojoties pa tālruni.