Caritas.lv

Sociālā rehabilitācija bērniem

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas palīdz nodrošināt iespējas klientiem uzturēt un attīstīt pašaprūpes un sociālās prasmes.

Pieejama individuāla sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta Nr.9.2.2.3./22/A/024 “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” ietvaros. 

Programma ietver īpaši izstrādātu rehabilitācijas plānu, kas pielāgots un izstrādāts katram konkrētajam bērnam un viņa vajadzībām. 

Piedāvājam:

– psihologa nodarbības;

– mākslu, t.sk mūzikas terapijas nodarbības; 

– ergoterapeita nodarbības; 

– logopēda nodarbības; 

– fizioterapeita nodarbības; 

– speciālā pedagoga nodarbības; 

– radošās darbnīcas bērnu kognitīvo un fizisko spēju veicināšanai un attīstīšanai;

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, bērnam ir obligāti jābūt derīgai invaliditātes apliecībai, un jābūt deklarētam Rīgā. Pakalpojumam var pieteikties sazinoties ar Līnu Dančausku, tālr. 27018868, e-pasts: lina.dancauska@caritas.lv. Vietu skaits ir ierobežots.

Pakalpojums tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta Nr.9.2.2.3./22/A/024 “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” ietvaros un pakalpojumi tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda.

Sociālo pakalpojumu centra “Terēzes māja” vadītāja Līna Dančauska, tālr.: 27018868,

e-pasts: lina.dancauska@caritas.lv 

Adrese: Ojāra Vācieša iela 6 k-1, Rīga, LV-1004. Klātienes tikšanās iepriekš vienojoties pa tālruni.