Caritas.lv

Kontakti

“Caritas Latvija” valdes priekšsēdētāja
Inese Švekle
   +371 29446400
  inese.svekle@caritas.lv

“Caritas Latvija” valdes loceklis
bīskaps Andris Kravalis
   + 371 29497000
  krandris@gmail.com

“Caritas Latvija” valdes loceklis
Jānis Balevičs
  +371 29212745
  janis.balevics@caritas.lv 

Mēs atrodamies:
Adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050

Saziņai:
   +371 29552102
  info@caritas.lv

Sociālo pakalpojumu centrs “TERĒZES MĀJA”:
   +371 27018868
  lina.dancauska@caritas.lv

Atbalsts patvēruma meklētājiem:
   +371 29635337