Caritas.lv

Starptautiskās Caritas organizācijas

Caritas Internationalis

“Caritas Internationalis” ir vispasaules konfederācija, kas apvieno 165 katoliskās organizācijas un strādā humāno krīzes situāciju novēršanas un starptautiskās attīstības jomās. “Caritas Latvija” ir “Caritas Internationalis” dalīborganizācija.

1951.gada decembrī  „Caritas Internationalis” tika dibināta ar mērķi apvienot visas pasaules katolisko labdarības organizāciju darbu. Dibinot „Caritas,” pāvests Pijs XII raksturoja to kā „Baznīcas mācības oficiālo sludinātāju karitatīvā darba laukā.”

1957.gadā konfederācija mainīja nosaukumu uz „Caritas Internationalis,” lai pilnīgāk atspoguļotu augušo „Caritas” biedru starptautisko klātbūtni visos kontinentos.

Savā nozīmīgākajā enciklikā „Populorum Progressio” (1967.g.) pāvests Pāvils VI norādīja, ka „mūsu pašu organizācija „Caritas Internationalis” darbojas visā pasaulē.”

2012.gada novembrī pāvests Benedikts XVI savā „Motu Proprio” nosacīja, ka bīskapiem katrā savas teritorijas draudzē jāiedrošina veidot vietējās „Caritas” kalpošanas grupas vai līdzīgi veidojumi, kas stimulēs arī visas kopienas izglītošanos un sekmēs dalīšanās garu un patiesu žēlsirdību cilvēku vidū.

„Caritas” spēks meklējams tās biedru dažādībā – tās ir gan nelielas brīvprātīgo grupas, gan pasaules lielākās humānās un attīstības organizācijas. Lai gan daudzi biedri darbojas zem „Caritas” vārda, dažus pazīst ar citiem nosaukumiem, piemēram, „Catholic Relief Services” ASV, CAFOD Anglijā un Velsā, „Secours Catholique” Francijā, „Cordaid” Nīderlandē un „Trócaire” Īrijā.

Kristīgās ticības un Evaņģēlija sludināto vērtību iedvesmoti, „Caritas” pastāvīgi darbojas lielākajā daļā pasaules valstu, strādājot ar nabagiem, neaizsargātajiem un no sabiedrības izslēgtajiem, neatkarīgi no viņu rases un reliģiskās piederības. Ar Katoļu Baznīcas plašo darbības loku „Caritas” spēj apvienot vietējo iedzīvotāju zināšanas un starptautiskā tīkla piedāvātās daudzpusējās kompetences un resursus.

„Caritas” biedru vidū ir vairāk nekā miljons darbinieku un brīvprātīgo no visdažādākajām sfērām ar atšķirīgu etnisko izcelsmi un reliģisko piederību.

„Caritas Internationalis” galvenā mītne atrodas Romā, kur tiek pieņemti lēmumi par konfederācijas atbildes reakciju uz lielākajām humānās krīzes situācijām, izstrādāta politika un aizstāvētas tiesības uz labāku pasauli, kas būtu balstīta uz taisnīgumu un līdzcietību. „Caritas Internationalis” biroji ir arī Ņujorkā un Ženēvā, kas „Caritas” konfederāciju pārstāv ANO un sadarbojas ar citām starptautiskām iestādēm. „Caritas” konfederāciju veido septiņi reģioni – Āfrika, Āzija, Eiropa, Latīņamerika un Karību jūras valstis, Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika (MONA), Ziemeļamerika un Okeānija.

Caritas Europa

"Caritas Europa" ir organizācija, kas apvieno 49 biedrus, kas darbojas 46 Eiropas valstīs. "Caritas Europa" mērķis ir cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī veicināt patiesi integrētu cilvēku attīstību, sociālo taisnīgumu un ilgtspējīgas sociālās sistēmas Eiropā un visā pasaulē.

"Caritas Latvija" ir "Caritas Europa" dalīborganizācija.