Caritas.lv

Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

SIA “Caritas misija” sniedz aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu (Rīgā), kas nodrošina sociālās aprūpes un ar sociālo aprūpi saistītu pakalpojumu kopumu, personām, kurām nepieciešamais aprūpes mājās pakalpojums un apjoms pārsniedz 35 stundas nedēļā, bet persona vēlas turpināt dzīvot savā dzīvesvietā.

Pakalpojums ir PILNĪBĀ APMAKSĀTS, ja klients un katrs ar viņu dzīvojošais ģimenes loceklis saņem ienākumus, kas nepārsniedz 620 EUR mēnesī no personas.

Pakalpojums ir DAĻĒJI APMAKSĀTS, ja klients un katrs ar viņu dzīvojošais ģimenes loceklis saņem ienākumus, kas pārsniedz 620 EUR mēnesī no personas.

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai saņemtu aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu personai vai viņas pilnvarotam pārstāvim jāvēršas tuvākajā teritoriālajā Rīgas Sociālā dienesta nodaļā un jāiesniedz:

  • rakstisku iesniegumu;
  • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli;
  • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību;
  • personas un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinošus dokumentus.

Saziņai

Aprūpes projektu vadītāja Judīte Briede-Jureviča, tālr.: 26 485 356, e-pasts:  juditebriede@inbox.lv

Adrese: Ojāra Vācieša iela 6 k-1, Rīga, LV-1004. Klātienes tikšanās iepriekš vienojoties pa tālruni.