Caritas.lv

Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

SIA “Caritas misija” sniedz aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu (Rīgā), kas nodrošina sociālās aprūpes un ar sociālo aprūpi saistītu pakalpojumu kopumu, personām, kurām nepieciešamais aprūpes mājās pakalpojums un apjoms pārsniedz 35 stundas nedēļā, bet persona vēlas turpināt dzīvot savā dzīvesvietā.

Pakalpojums ir PILNĪBĀ APMAKSĀTS, ja klients un katrs ar viņu dzīvojošais ģimenes loceklis saņem ienākumus, kas nepārsniedz 620 EUR mēnesī no personas.

Pakalpojums ir DAĻĒJI APMAKSĀTS, ja klients un katrs ar viņu dzīvojošais ģimenes loceklis saņem ienākumus, kas pārsniedz 620 EUR mēnesī no personas.

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai saņemtu aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu personai vai viņas pilnvarotam pārstāvim jāvēršas tuvākajā teritoriālajā Rīgas Sociālā dienesta nodaļā un jāiesniedz:

  • rakstisku iesniegums;
  • ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli;
  • psihiatra atzinuma par personas psihisko veselību;
  • personas un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinoši dokumenti.

 

SIA “Caritas misija” piedāvā maksas pakalpojumu “Aprūpe mājās”

Cena par pakalpojumu “Aprūpe mājās” – 13,45 EUR stundā pēc sociālā darbinieka konsultācijas.

Pakalpojuma kontaktpersona – SIA “Caritas misija” sociālā darbiniece/koordinatore Judīte Briede-Jureviča, tālr.: 26 485 356, e-pasts: juditebriede@inbox.lv

Saziņai

Sociālā darbiniece/koordinatore Judīte Briede-Jureviča, tālr.: 26 485 356, e-pasts:  juditebriede@inbox.lv

Adrese: Ojāra Vācieša iela 6 k-1, Rīga, LV-1004. Klātienes tikšanās iepriekš vienojoties pa tālruni.