Caritas.lv

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas civiliedzīvotājiem

Sociālais mentors sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai sekmētu Ukrainas civiliedzīvotāju sociālekonomiskā iekļaušanas procesu un paaugstinātu personu sociālās funkcionēšanas spējas un integrāciju sabiedrībā.

Sociālais mentors iebraucējiem no Ukrainas palīdzēs:

 • atrast dzīvesvietus, deklarēties tajā;
 • orientēties pilsētā;
 • atrast informāciju, saņemt atbalstu;
 • sameklēt sociālo dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, ģimenes ārsta praksi u.c pakalpojumus;
 • sadarboties ar iestādēm;
 • iekārtot bērnu skola vai bērnudārzā.

Sociālā mentora pakalpojums ir pieejams visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, vienu reizi pakalpojuma sniegšanas periodā 2022.-2023.gadā (60 dienas pēc kārtas).

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams sociālā mentora pakalpojums, ir jāvēršas sociālajā dienestā. Iesniegumā iespējams norādīt, ka vēlaties saņemto šo pakalpojumu no nodibinājuma “Caritas Latvija”. 

Pakalpojumu piedāvājam:

 • Dienvidkurzemes reģionā (Liepājā, Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Saldus novadā),
 • Jūras reģionā (Jūrmalā, Tukuma un Mārupes novadā),
 • Viduslatvijas reģionā (Ķekavas un Bauskas novadā),
 • Rīgā,
 • Vidusvidzemes reģionā (Siguldas, Cēsu un Smiltenes novadā),
 • un Pierobežas reģionā (Daugavpilī, Augšdaugavas un Krāslavas novadā).

 

Projekta vadītāja: Inga Apsīte, tālr.: 29110526, e-pasts: inga.apsite@caritas.lv;  

Adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV – 1050. Klātienes tikšanās iepriekš vienojoties pa tālruni.