Caritas.lv

Ziedo

Ziedo “CARITAS LATVIJA” darbībai

Gada laikā  ar mūsu brīvprātīgo atbalstu “CARITAS LATVIJA” palīdzam vairāk kā 2500 mazaizsargātajiem.

Mēs sniedzam atbalstu krīzes situācijās, palīdzam trūcīgajiem un bēgļiem, izsniedzam pārtiku un apģērbu, apciemojam vecus un vientuļus cilvēkus mājās un sociālās aprūpes namos, bērnu namos, atbalstam ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti,  organizējam brīvprātīgo apmācības un darām visu, kas mūsu spēkos, lai palīdzētu sabiedrības atstumtajiem un veicinātu cilvēcisko cieņu.

Pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs varam palīdzēt un būt blakus tiem, kuriem mēs esam visvairāk vajadzīgi!

Lai nodrošinātu šo aktivitāšu turpināšanos, lūdzam Tevi atbalstīt “Caritas Latvija” darbību finansiāli, ieskaitot savu ziedojumu ar norādi: “Ziedojums “Caritas Latvija”.

“Caritas Latvija” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt likumā paredzētās nodokļu atlaides.

“CARITAS LATVIJA” Nodibinājums
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A

Rīga, LV 1050
Reģ. Nr. 40008086191
Swedbank AS
Bankas kods: HABALV22
Konta nr.: LV46HABA0551008657797

Ziedo “Jauniešu centra” izveidei

“CARITAS LATVIJA” veido Jauniešu centru, kur jaunieši varētu lietderīgi pavadīt brīvo laiku, piedalīties radošās aktivitātēs, veidot kopīgus projektus un iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā.

Īpaši gribam sniegt psihoemocionālo atbalstu un palīdzību iejusties Latvijā ukraiņu jauniešiem, piedāvāt dažādas aktivitātes un dot iespēju viņiem darboties kopā ar Latvijas jauniešiem!

Ziedojumi tiek vākti, lai renovētu telpas un izveidotu jauniešiem pievilcīgu vidi, kā arī jauniešu aktivitāšu nodrošināšanai.

Ziedojumu ar mērķi “Ziedojums jauniešu centra darbībai” Jūs variet pārskaitīt:

“CARITAS LATVIJA” Nodibinājums
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A

Rīga, LV 1050
Reģ. Nr. 40008086191
Swedbank AS
Bankas kods: HABALV22
Konta nr.: LV46HABA0551008657797