Caritas.lv

Darbības pārskats

“Caritas Latvija” ik gadus turpina soli pa solim īstenot savu misiju palīdzēt sabiedrības atstumtajiem, veicinot viņu cilvēcisko cieņu, kā arī aicinot un izglītojot draudzes un ikvienu labas gribas cilvēku atsaukties sabiedrības atstumto vajadzībām.

2017.gada 19.novembrī norisinājās pirmā Vispasaules Trūkumcietēju diena, kuru iedibināja pāvests Francisks kā “žēlsirdības apustulis”. Arī mēs Latvijā pievienojāmies ar lūgšanu nodomiem par cilvēkiem, kas izdzīvo trūkumu, kā arī atsevišķās draudzēs organizējot tikšanos ar cilvēkiem, kas saņem palīdzību no draudzes Caritas. Šajā dienā „Caritas Latvija” uzsāka trešo Caritas sveču akciju, kas dos iespēju turpināt attīstīt un atbalstīt žēlsirdības kalpojuma organizēšanu Romas katoļu Baznīcā Latvijā. Līdz šim no sveču tirdzniecības ir ieņemti 1222 eiro.

„Caritas Latvija” darbības redzamākā daļa ir draudzes Caritas kalpotāju ikdienas darbs palīdzības lūdzējiemLai varētu dot, nepieciešams arī pašiem būt garīgi piepildītiem un izglītotiem, tāpēc „Caritas Latvija” birojs turpina rūpēties par Caritas tīkla nostiprināšanu un attīstību draudzēs. 2017.gadā sadarbībā ar biedrību “Go Beyond” tika īstenots projekts “Caritas komandas iniciatīvas līmeņa celšana”, kas deva Caritas kalpotājiem ierosmi īstenot jaunas iniciatīvas draudzēs, piemēram, Rīgas Vissvētākās Trīsvienības draudzē ir uzsākts sešu mēnešu ilgs cikls – ikmēneša tikšanās draudzes locekļiem kopā ar Caritas aprūpējamiem, Rīgas Sv. Alberta Caritas grupa ir sākusi lūgšanu vienreiz nedēļā Stradiņu slimnīcas kapelā. Šobrīd trīs draudžu Caritas grupas domā par tālāku attīstību un saņem mentora atbalstu projektā “Caritas grupu attīstība”. Savu darbību ir atjaunojusi Pļaviņu draudzes Caritas grupa. Viens no impulsiem tās atjaunošanai bija Siguldas draudzes Caritas grupas prezentācija – liecība “Caritas – Man, Draudzei, Pasaulei”. 2017.gadā Mazsalacas Caritas trīs gadus organizēto zupas virtuvi pārņēma Mazsalacas Sociālais dienests, tādejādi varam teikt, ka Caritas ir sniedzis ieguldījumu pilsētas sociālās aprūpes uzlabošanā.

Caritas kalpotāji, pateicoties draudzes locekļu ziedojumiem un lūgšanām, gada laikā ir snieguši palīdzību vairāk nekā 2000 cilvēku – trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, veciem un vientuļiem cilvēkiem, bezdarbniekiem, cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem slimnīcās un pansionātos u.c. Šobrīd žēlsirdības kalpojums vienotībā ar „Caritas Latvija” tiek veikts 16 draudzēs, apvienojot ~ 150 Caritas kalpotāju.

„Caritas Latvija” viena no darbības prioritātēm ir jauniešu iesaistīšana sociāla rakstura aktivitātēs, lai jaunieši piedzīvotu došanas prieku, izdzīvotu Evaņģēlija vēsti praktiskā darbībā un iegūtu jaunas prasmes. Šis bija otrais gads, kad šo „Caritas Latvija” prioritāti palīdzēja īstenot biedrības “Nepaliec viens” atzars “Jauniešu pastorālā māja”, kas apvieno radošus jauniešus. Projektā “Mīlestības graudi 2” jauniešiem bija iespēja veltīt savu laiku un ieguldīt talantus, lai satiktos ar jauniešiem ieslodzījuma vietās Cēsīs un Iļģuciemā, lai organizētu sadraudzības pasākumu patvēruma meklētājiem Latvijā, lai kļūtu par draugiem bērniem ar īpašām vajadzībām sporta spēlēs un vasaras nometnēs Dzintaros un Gančauskās. Katrā no vasaras nometnēm piedalījās ~ 30 brīvprātīgo jauniešu, nometnē Gančauskās arī četri brīvprātīgie no „Caritas Malta”.

„Caritas Latvija” sadarbībā ar “Jauniešu pastorālo māju” reizi mēnesī arī organizēja sadraudzības pēcpusdienas ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī, pateicoties ziedotāju atbalstam, šīm ģimenēm notika sporta spēles un izbraukums pie zirgiem.

Darbs ar jauniešiem tiek īstenots arī projektā “Proti un Dari”. „Caritas Latvija” no 2017.gada jūlija līdz 2018.gada 31.oktobrim ir sadarbības partneris Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Eiropa Sociālā fonda finansētā projekta realizēšanā. Projekta mērķis ir 15-29 gadu vecu jauniešu, kuri nestrādā, nemācās un nav Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē, iesaistīšana un jaunu prasmju attīstīšana. Šobrīd „Caritas Latvija” strādā ar vienu šādas mērķgrupas jaunieti, piedāvājot iesaistīties individuālajā atbalsta pasākumu plānā un piesaistot viņam mentoru.

„Caritas Latvija” ļāva īstenoties labām iniciatīvām, kuru mērķis ir palīdzēt ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. 2017.gadā „Caritas Latvija” īstenoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Integrācijas programmas finansētu projektu “Sper soli pasaulē”. Projektā ir izveidots inovatīvs atbalsta materiāls ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem – video sociālie stāsti, kas palīdz labāk izprast sadzīviskās situācijas un integrēties sabiedrībā. Projekta materiālu var apskatīt un izmantot „Caritas Latvija” mājas lapā https://aircraftschool.eu/2022/06/07/video-socialie-stasti-2/. „Caritas Latvija” sadarbībā ar „Caritas Somija” arī noorganizēja pieredzes apmaiņas braucienu par darbu ar bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas nupat izveidotā Dienas centra “Solis augšup” darbībā.

Caritas ir kā tilts starp palīdzības lūdzēju un palīdzības saņēmēju. Liels paldies kādam Caritas brīvprātīgajam ziedojumu piesaistītājam, kurš laikā no 2013. līdz 2016.gadam piesaistīja naudas līdzekļus pārtikas iegādei zupas virtuvēm, kas darbojas pie draudzēm, kā arī pārtikas pakām. No šīs sarūpētās palīdzības nozīmīgu atbalstu saņēma arī Bruknas Kalna svētību kopiena, Bētlemes Žēlsirdības māja un Mātes Terēzes Žēlsirdības misionāres savai darbībai. Kopumā tās bija 17 pārtikas izdales vietas. Gada laikā pārtikas izdales atbalstam bija nepieciešami 6000 eiro. Lai šis labais darbs varētu turpināties, ir nepieciešams finansiālais atbalsts arī turpmāk, tāpēc „Caritas Latvija” aicina ziedot pārtikas izdales mērķim vai atbalstīt ar pārtikas produktiem draudzes, kuras palīdz līdzcilvēkiem grūtās situācijās.

Caritas Latvija” pateicas arī visiem, kas ir snieguši praktisku palīdzību caur lietu apmaiņas portālu www.draudzedraudzei.lv, un aicina to aktīvāk izmantot.

Kā „Caritas Eiropa” un „Caritas Internationalis” dalīborganizācija „Caritas Latvija” atbalsta un pievienojas „Caritas Internationalis” izsludinātajām starptautiskajām palīdzības akcijām. 2017. gada vasarā tika uzsākta akcija “Āfrikas bada skartajiem“ un turpinās akcija “Sīrija. Miers ir iespējams”. Izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kas lūdzas par mieru Sīrijā, par mieru pasaulē un kas finansiāli atbalsta palīdzības sniegšanu Sīrijas bēgļiem. Abas šīs starptautiskās palīdzības sniegšanas akcijas turpinās – gan Āfrikā, gan Sīrijai tuvākajās bēgļu nometnēs „Caritas Internationalis” caur mītņu zemju Caritas organizācijām sniedz palīdzību.

Caritas Latvija” no sirds pateicas draudžu Caritas brīvprātīgajiem un citiem žēlsirdības darba veicējiem katoļu Baznīcā, kas nesavtīgi kalpo līdzcilvēku vajadzībās un nes Kristus mīlestību sabiedrības vismazākajiem locekļiem.

Paldies visiem, kas lūdzas un finansiāli atbalsta „Caritas Latvija” darbību. Infografika par ziedojumu izlietojumu pieejama šeit.

Egita Volinska, „Caritas Latvija” biroja vadītāja

“Caritas Latvija” 2016.gadu aizvada pāvesta Franciska izsludinātajā Dieva Tēva žēlsirdības gada zīmē, kurā piedzīvojam vienas no Caritas Internationalis  aizbildnes Mātes Terēzes pasludināšanu par svēto. Caritas Internationalis ir 3 debesu aizbildņi: sv.Mārtiņš no Tūras, sv.Māte Terēze un svētīgais bīskaps Oskars Romero.

2016.gada sākumā “Caritas Latvija” komandu iepriecināja Caritas Eiropa ģenerālsekretāra Horhe Nuno Mayer vizīte Latvijā. Viņš pozitīvi novērtēja “Caritas Latvija” līdzšinējo darbību, uzsverot Caritas kalpojuma draudzēs attīstīšanas nozīmi, kā arī deva impulsu un virzienu, lai turpinātu organizācijas attīstību nākotnē, atbilstoši Latvijas situācijai.

Tā kā viens no “Caritas Latvija” uzdevumiem ir atbalstīt žēlsirdības kalpojumu draudzēs un rūpēties par Caritas kalpotāju formāciju, 2016. gadā ar šādu mērķi tika organizēti izglītojoši semināri, rekolekcijas un pieredzes apmaiņas brauciens. Šobrīd ir izveidojušās 17 Caritas draudzes grupas, kurās kalpo 145 Caritas brīvprātīgie, gada laikā sniedzot palīdzību apmēram 2000 cilvēku.

2016. gada septembra Caritas jaunās sezonas atklāšanas pasākumā nozīmīga bija arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča piedalīšanās, kā arī Caritas kalpotāju ieguldījums Caritas misijas, vērtību un principu izstrādāšanā. Svarīga ir apziņa, ka caur praktisko darbību Caritas kalpotāji nes Kristus mīlestību cilvēkiem, ka caur žēlsirdības darbiem un kalpošanu notiek evanģelizācija un garīgā atdzimšana. Šobrīd viens no Caritas grupu uzdevumiem ir veicināt draudžu ticīgo atbalstu un iesaistīšanos draudzes organizētajā žēlsirdības kalpojumā, kas notiks caur Caritas grupu īstenotajiem ‘veiksmes stāstiem’ jeb projektiem 2017.gadā sadarbībā ar “Caritas Latvija” biroju.

“Caritas Latvija” kopā  ar “Jauniešu Pastorālo Māju” 2016. gadā veiksmīgi realizēja projektu “Mīlestības graudi”, kurā 18 brīvprātīgie jaunieši veltīja savu laiku un ieguldīja talantus, satikās ar jauniešiem ieslodzījuma vietās Cēsīs un Iļģuciemā, organizēja sadraudzības pasākumu “Mucenieku” ģimenēm, kļuva par draugiem bērniem ar īpašām vajadzībām sporta spēlēs un vasaras nometnēs Dzintaros un Odzienā.

Lai turpinātu vasaras nometnēs iesākto sadarbību, no 2016. gada oktobra, katra mēneša pirmajā sestdienā, Rīgā, Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā, tiek rīkota sadraudzības un lūgšanu pēcpusdiena ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

Tāpat arī šā gada laikā tika realizēta veiksmīga sadarbība ar Cietumu kapelānu dienestu, kopīgi organizējot izglītojošus seminārus cilvēkiem, kuri vēlas palīdzēt integrēties sabiedrībā no ieslodzījuma iznākušajiem.

Viena no “Caritas Latvija” biroja darbības jomām ir līdzcilvēku informēšana un izglītošana par karitatīvā kalpojuma neatņemamu sastāvdaļu ikviena kristieša dzīvē. Vieni no informatīvajiem līdzekļiem ir Caritas veidotais radioraidījums “Žēlsirdīgais samarietis”, kas izskan Radio Marija ēterā, kā arī atjaunotā mājas lapa ww.caritas.lv

Sadarbojoties ar  Katoļu Baznīcas Informācijas centru, tika izveidots Gavēņa kalendārs. Pateicoties ziedotāju atbalstam bija iespēja praktiski atbalstīt to cilvēku vajadzības, kuri bija nonākuši Caritas kalpotāju redzeslokā un kuriem bija nepieciešams lielāks cilvēku atbalsts.

Kā “Caritas Eiropa” un “Caritas Internationalis” dalīborganizācija, “Caritas Latvija” atbalsta Caritas starptautiskās palīdzības akcijas. 2016.gada vasarā tika uzsākta akcija “Sīrija. Miers ir iespējams”. Izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kas lūdzas par mieru Sīrijā, par mieru pasaulē un kas finansiāli atbalsta palīdzības sniegšanu Sīrijas bēgļiem. 2016.gada decembrī noslēdzām palīdzības akciju Ukrainas iekšzemes krīzei, kuras laikā no 2014.gada rudens ziedojumos tika saņemts 1553 eiro. Tāpat arī “Caritas Latvija” šogad atbalstīja organizācijas “Fratello” iniciatīvu, kura pulcēja 2000  bezpajumtnieku un trūcīgo no dažādām Eiropa valstīm Romā, lai kopā lūgtos un satiktos ar pāvestu Francisku. Arī četriem cilvēkiem no Latvijas, kas ir Kalkutas māsu draugi,  bija iespēja piedalīties šajā svētceļojumā uz Romu.

Paldies visiem, kas lūdzas un finansiālu atbalsta “Caritas Latvija” darbību.

Lai turpinātu atbalstīt un veicināt Caritas misiju draudzēs, 2015.gada pavasarī “Caritas Latvija” (turpmāk – CL) biroja darbinieki apmeklēja 14 draudžu Caritas grupas un 10 draudzes, kurās Caritas misija vēl nav attīstīta, kopā – 24 draudzes. Rīgas arhidiecēzē darbojas 12 Caritas grupas, Rēzeknes- Aglonas diecēzē – 2 Caritas grupas, Jelgavas diecēzē – 2 Caritas grupas, Liepājas diecēzē – 1 Caritas grupa. CL sniedza atbalstu 5 draudžu zupas virtuvēm Latvijā un sadarbojās ar 7 draudzēm, kurās tiek veikts žēlsirdības kalpojums. Gada laikā visā Latvijā caur Caritas kalpotājiem (130), kā arī biroju tiek palīdzēts aptuveni 2000 cilvēkiem – apmeklējot mājās, izsniedzot pārtiku un apģērbu, kā arī organizējot sadraudzības pasākumus draudzē.

2014./2015.gadā turpinājās darbs ar brīvprātīgajiem kalpotājiem. Šajā laika periodā tas realizējās divu veidu apmācībās:
1) kalpotāju formācija Dzintaros (3 nedēļas nogales), kurās intelektuālā apmācība tika apvienota ar sirds formāciju;
2) brīvprātīgo apmācība Liepājas diecēzē (8 nodarbības četrās sestdienās), kurās tika sniegta brīvprātīgo kalpošanai nepieciešamās pamatzināšanas. Tās bija pirmās reģionālās – diecēzes līmeņa apmācības kalpotājiem žēlsirdības darbu jomā.

Tika organizēts Caritas svētceļojums – vienīgais Latvijā, kurā svētceļošana ar kājām uz Aglonu tiek apvienota ar darbu lauku saimniecībās vai naktsmājās.

2015.gada rudenī 13 Latvijas katoļu draudžu pārstāvji, t.sk. Caritas 8 grupu koordinatori un citi Caritas kalpotāji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Viļņas arhidiecēzes Caritas.

2015.gada oktobrī CL sadarbībā ar Jauniešu Pastorālo Māju uzsāka projektu jauniešiem “Mīlestības graudi”, kas ilgs līdz 2016.gada jūlijam. Projekta mērķis ir dot iespēju jauniešiem Žēlsirdības gadā un līdz Pasaules Jauniešu dienām Krakovā piedzīvot kalpošanas prieku dažādām sabiedrības grupām – trūcīgajiem, invalīdiem utml.

2015.gada augustā CL kopā ar domubiedriem izveidoja bezmaksas praktisko lietu apmaiņas portālu www.draudzedraudzei.lv, kurā šobrīd ir vairāk nekā 300 reģistrētie lietotāji.

2015.gada decembrī CL uzsāka Caritas sveču akciju draudzēs, kuras laikā var iegādāties sveces ar Caritas logo un Svētās Ģimenes attēlu.

2015.gada decembrī CL organizēja Ziemassvētku labdarības tirdziņu Vecrīgā, Sv.Ģimenes mājā, kurā piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki (mākslinieki, amatieri, bērni ar īpašām vajadzībām, Betlēmes Žēlsirdības māja, Jauniešu Pastorālā Māja, Katoļu Baznīcas vēstnesis u.c. Caritas misijas atbalstītāji). Labdarības tirdziņa mērķis bija informēt cilvēkus par Caritas darbību, ziedojumu izlietošanu un iegūt atbalstu turpmākai darbībai.

CL sadarbojas ar Latvijas Romas Katoļu baznīcas Cietuma kapelānu dienestu (CKD) tā vadītajā projektā par bijušo ieslodzīto iekļaušanu Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros CL organizēja seminārus un tikšanās līdzgaitniekiem (Rīgā, Olainē un Daugavpilī), kā arī veica koordinatora funkciju starp līdzgaitniekiem un CKD biedrības dibināšanā.

CL ir piedalījusies Nevalstisko organizāciju diskusiju forumā un dažādās sanāksmēs ar valsts, pašvaldības iestāžu un NVO pārstāvju piedalīšanos, kas veltītas atbalsta pasākumu sniegšanai bēgļiem Latvijā.

2015.gadā birojā saņemti 54 dažāda veida palīdzības lūgumi no krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem. Iespēju robežās sniedzam atbalstu pamatā vienreizēju pārtikas paku veidā, atsevišķos gadījumos medikamentu iegādei, dažkārt ievietojam konkrēto palīdzības lūgumu mājas lapā un sociālajos tīklos, vai informējam par citām palīdzības saņemšanas iespējām. Sadarbojamies ar citām kustībām un organizācijām Baznīcā.

Piesaistīts finansējums 3 bērnu nometnēm, 1 no tām – bērniem ar īpašajām vajadzībām. Nometni bērniem ar īpašām vajadzībām, kas notika Dzintaru rekolekciju mājā, finansēja CL no privātajiem ziedojumiem (aptuveni 1121,26 EUR), piedalījās 11 ģimenes no dažādām Latvijas pilsētām.

Pateicoties privātajiem ziedotājiem, uz Ziemassvētkiem tika sniegts atbalsts ar pārtiku draudžu zupas virtuvēm Saldū, Krāslavā, Bebrenē, Ilūkstē, Krāslavā, Eglainē un Kalkutas māsām. Pārtikas pakas tiak nogādātas draudzēs Rikavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Krāslavā, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Mazsalacā, kā arī Betlēmes Žēlsirdības mājai un Bruknas Kalna svētību kopienai kopumā 3789,52 EUR vērtībā.

Kopumā 2015.gadā ziedojumos saņemts 23 358,21 EUR. Informācija par izlietotajiem mērķziedojumiem redzama infografikā.

CL organizēja dažādas ziedojumu vākšanas akcijas: Gavēņa kalendārs, sadarbībā ar Katoļu Baznīcas Informācijas centru, dāvanas ieslodzītajiem sadarbībā ar Katoļu Baznīcas Cietumu kapelānu dienestu, “Mucenieku” bērniem skolas somas, ārkārtas situācijām pasaulē – Ukrainas iekšzemes bēgļu krīzē skartajiem, Nepālas zemestrīcē cietušajiem un bēgļiem Eiropā.

CL pateicas visiem ziedotājiem par sniegto finansiālo atbalstu 2015.gadā un labdariem, kas palīdz ar savu profesionālo padomu, lai CL kalpotāji vēl labāk varētu sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Pateicamies visiem cilvēkiem, kas iesaistās Baznīcas veiktajos praktiskajos tuvākmīlestības darbos.

Caritas Latvija” biroja vadītāja Egita Volinska

Tālākizglītības projekts. 2014.gadā tika realizēts un noslēdzās vācu katoļu labdarības organizācijas Renovabis atbalstītais brīvprātīgo tālākizglītības projekts. Tā ietvaros notika brīvprātīgo apmācību semināri Rīgā, Adventa un Gavēņa rekolekcijas Dzintaru rekolekciju mājā, piecu dienu svētceļojums ar kājām uz Aglonu, pa ceļam palīdzot lauku saimniecībās vai draudzēs, kā arī tika organizētas Caritas jeb Žēlsirdības dienas diecēžu centros un citās pilsētās – Rēzeknē, Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Ventspilī un Madonā. Projekts noslēdzās ar „Caritas Latvija” 10 gadu jubilejas tikšanos visiem brīvprātīgajiem, uz kuru bija ieradušies arī viesi no Ļubļinas arhidiecēzes Caritas.

Sadarbība ar ārvalstu Caritas. Šajā gadā sadarbojāmies arī ar Itālijas un Vācijas Caritas diecēžu Caritas organizācijām. Sadarbība ar Brešas (Itālija) diecēzes Caritas notika Eiropas jauniešu brīvprātīgā darba apmaiņas programmas ietvaros, kurā no Latvijas piedalījās divi jaunieši. Savukārt divas nedēļas Leonardo da Vinci tālākizglītības programmas ietvaros stažējās, iepazinās ar Caritas darbu, valsti, sociālo situāciju, Baznīcas veikto sociālo darbu darbiniece no Minhenes un Fraizingas arhidiecēzes Caritas. Pirmo reizi Latvija arī piedalījās Caritas Europa organizētajā ēnu pētījumā Eiropas Savienības izaugsmes stratēģijai „Europa 2020” par sociālo situāciju valstī.

Ziedojumi, nometnes un labdari. „Caritas Latvija” sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem un labdariem, kuri šogad atbalstīja žēlsirdības darbu veikšanu visā Latvijā, īpaši draudzēs gan finansiāli, gan garīgi, gar ar idejām un praktisku padomu. Kopā 2014.gadā ziedojumos saņemts 20 457.13 EUR. Pateicoties jūsu atsaucībai, esam uzlabojuši mūsu līdzcilvēku materiālo situāciju caur jūsu veiktajiem mērķziedojumiem, gan atbildot uz mūsu mājas lapā izvietotajiem konkrētajiem palīdzības lūgumiem, gan jūsu ziedojumiem ģimenēm un bērniem.

Tāpat nenovērtējams ir bijis jūsu draudzīgais atbalsts un praktiskā kalpošana biroja darbā – gan juridisko konsultāciju sniegšanā, gan tulkošanā, gan afišu veidošanā, gan IT risinājumu nodrošināšanā, gan filmējot un fotografējot, gan projektu rakstīšanā, kā arī vēl daudz kas cits. Ļoti liels paldies jums visiem!

Paldies visiem ziedotājiem, kuri atsaucās sirds aicinājumam, kaut nedaudz atvieglot līdzcilvēku ikdienu Gavēņa kalendāra ietvaros sadarbībā ar LRKB IC. Paldies visiem, kuri ziedoja Adventa laikā ieslodzītajiem (akcija norisinājās sadarbībā ar LRKB Cietuma kapelānu dienestu) Latvijas cietumos – papīru, klades, aploksnes, vienreizlietojamos skuvekļus, higiēnas preces, garīgo literatūru un mākslinieku piederumus – krāsas un otas utml.

Pateicoties vācu labdarības organizācijai Bonifatiuswerk un dāsnam privāto ziedotāju atbalstam, varējām šogad finansiāli atbalstīt 3 bērnu nometņu norisi, 2 no tām – bērniem ar īpašajām vajadzībām, kas notika Dzintaros, Raudā un Bebrenē. Tāpat pateicoties privāto ziedotāju dāsnumam, uz Ziemassvētkiem sniedzām atbalstu ar pārtiku draudžu zupas virtuvēm Saldū, Krāslavā, Bebrenē, Eglainē un Kalkutas māsām. Savukārt pārtikas pakas tika nogādātas draudzēs Jēkabpilī, Daugavpilī, Krāslavā, Gulbenē, Rikavā, Smiltenē, Mazsalacā, Rīgā Sv. Alberta un Sv. Franciska baznīcā un Betlēmes Žēlsirdības mājai kopumā 3 140.68 EUR vērtībā.

Nodibinājumam „Caritas Latvija” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ļauj juridiskajām personām saņemt 85 % ienākuma nodokļu atlaidi no ziedotās summas. Fiziskām personām ir iespēja pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli lūgt atskaitīt ziedoto summu apmērā līdz 20 % no apliekamā ienākuma lieluma.

Ziedojumiem jānorāda mērķis. Tas var būt gan ziedojums konkrētai draudzes Caritas grupai, gan vienkārši ar norādi „labdarībai”.

Kopīgi darbosimies, lai varam kalpot Kristum mūsu līdzcilvēkos visur, kur vien esam!