Caritas.lv

Brīvprātīgo darbs Caritas Latvija

“Caritas Latvija” nozīmīgs darbs ir brīvprātīgo darba veicināšana, koordinēšana un atbalsts. Brīvprātīgo atbalsts dod mums iespēju pildīt mūsu misiju palīdzēt sabiedrības atstumtajiem.

Aicinām Tevi nodibinājuma “Caritas Latvija” brīvprātīgo komandā!

Ja ir jautājumi par brīvprātīgo darbu, zvani vai raksti mūsu draudzīgajām brīvprātīgo koordinatorēm:

– Marijai Diazai tālr. 20516206, marija.diaza@caritas.lv vai

– Elitai Zvejniecei tālr. 29178922, elita.zvejniece@caritas.lv

Ko darām brīvprātīgo atbalstam?

 • Veidojam sadarbību ar draudžu Caritas grupām un citiem partneriem;
 • Organizējam apmācības – sistemātiski formējot un izglītojot brīvprātīgos, draudžu Caritas grupas, koordinatorus, atbalstītājus un arī mazaizsargātās personas;
 • Rakstām projektus un piesaistām finanšu līdzekļus organizācijas mērķu sasniegšanai;
 • Organizējam Žēlsirdības projektu konkursu draudzēm;
 • Kopā ar brīvprātīgajiem sniedzam atbalstu sabiedrības mazaizsargātajiem iedzīvotājiem.

Ko esam paveikuši?

Kopā ar Caritas brīvprātīgajiem ik gadu varam palīdzēt gandrīz 2500 cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts.

“Caritas Latvija” vairāk kā desmit gadus ir veicinājusi draudžu Caritas grupu izveidi un attīstību, kas ir nozīmīgs atbalsts mūsu organizācijas mērķu sasniegšanai. 

Brīvprātīgo darba attīstība

 • Darbs draudžu Caritas grupās no 2009. gada;
 • Brīvprātīgo tālākizglītības un garīgās formācijas projekti no 2011. gada;
 • Brīvprātīgā darba koordinēšanas pakalpojums Rīgas pašvaldības aprūpes centros no 2021.gada;
 • Žēlsirdības projektu konkurss no 2021.gada;
 • Brīvprātīgo apmācības projekts “Caritas Akadēmija” no 2022.gada.

Brīvprātīgo darbs sociālās aprūpes institūcijās

“Caritas Latvija” kopš 2021.gada vidus pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās Rīgā sniedz pakalpojumu brīvprātīgo sociālā atbalsta personu darba koordinēšanai. Šo pakalpojumu varam sniegt pateicoties Rīgas domes finansiālajam atbalstam.

Brīvprātīgie dodas uz šādām institūcijām: 

 • Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris”; 
 • Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”; 
 • Rīgas sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers”; 
 • SIA “Rīgas 1.slimnīca”;
 • Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs; 
 • Rīgas patversme.