Caritas.lv

Misija un vīzija

Mūsu misija:

Caritas palīdz sabiedrības atstumtajiem, veicinot cilvēcisko cieņu. Mūs mudina Evaņģēlijs, Katoļu Baznīcas sociālā mācība un līdzcilvēku vajadzības. 

Caritas aicina un izglīto draudzes un ikvienu labas gribas cilvēku atsaukties sabiedrības atstumto vajadzībām.

Mūsu vīzija:

Mīlestības sabiedrības veidošana, kurā visi sabiedrības locekļi tiek sadzirdēti un saņem atbildi, atbilstoši savām vajadzībām.