Caritas.lv

Vērtības un principi

Vērtības

Cilvēciskā cieņa

 • Uzlūkojam katru cilvēku ar viņam piemītošo unikālo vērtību, kas nāk no Dieva;
 • Sniedzam palīdzību ikvienam cilvēkam, neskatoties uz to, kas viņš ir, kam tic un kas viņam pieder;
 • Palīdzam cilvēkiem apmierināt viņa materiālās un garīgās pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, dzīvesvieta, komunikācija). 
 

Solidaritāte

 • Apzināmies, ka katrs cilvēks ir sabiedrības loceklis un uzņemamies atbildību par otru cilvēku;
 • Uzklausām un sniedzam garīgu un materiālu palīdzību;
 • Iesaistāmies brīvprātīgā kalpošanā;
 • Ziedojam materiālos līdzekļus.
 

Žēlsirdība

 • Veicam mīlestības darbus, ar kuriem palīdzam līdzcilvēkiem viņu miesas un gara vajadzībās; 
 • Spējam atteikties no savas komforta zonas, viedokļa, emocijām par labu otram cilvēkam;
 • Spējam saprast, just līdzi un palīdzēt. 

 

Miers un attīstība

 • Patiess miers nav iespējams bez patiesības, taisnīguma, solidaritātes;  
 • Organizējam labdarības akcijas ar mērķi palīdzēt trūkumā nonākušajiem;
 • Atbalstām Caritas Internationalis un Caritas Europa centienus ietekmēt sabiedrības attieksmi pret krīzes skartajiem pasaules reģioniem.
 

Principi

Sadarbība un subsidiaritāte

 • Dodam iespēju cilvēkiem, kuriem palīdzam, dalīties ar saviem talantiem un spējām;
 • Cilvēkiem, kuri lūdz palīdzību, mācām uzņemties atbildību par savu dzīvi;
 • Esam atvērti sadarbībai ar citām organizācijām;
 • Palīdzību sniedzam informējot un sadarbojoties ar citiem brīvprātīgajiem.
 

Izglītošana un sirds formācija

 • Brīvprātīgo izglītošana darbam ar cilvēkiem dažādos izglītības projektos;
 • Iespēja brīvprātīgajiem kalpotājiem piedalīties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs;
 • Sirds formācija caur Dieva Vārdu un klusumu rekolekcijās.
 

Ekoloģiska pārvaldīšana

 • Veidojam personīgo attieksmi- ekonomiska resursu lietošana (ūdens, elektrība, pārtika);
 • Neņemam vairāk, kā mums nepieciešams;
 • Vides nepiesārņošana un atkritumu šķirošana.

“Caritas Latvija” ik gadus turpina soli pa solim īstenot savu misiju palīdzēt sabiedrības atstumtajiem, veicinot viņu cilvēcisko cieņu, kā arī aicinot un izglītojot draudzes un ikvienu labas gribas cilvēku atsaukties sabiedrības atstumto vajadzībām.