Caritas.lv

Caritas Akadēmija (Bonifatiuswerk)

Caritas Akadēmijas projekta mērķis ir attīstīt un atbalstīt Caritas draudzes grupas Latvijā, kas ir viena no mūsu organizācijas prioritātēm un Caritas pamatdarbs visā pasaulē.

Projekta uzdevumi:

– strukturēt jau paveikto brīvprātīgo darbu, attīstīt to un veikt to vēl profesionālāk;

– izveidot Caritas akadēmiju, kurā brīvprātīgie varētu saņemt holistisku pieeju kalpošanā trūcīgajiem; 

– nodrošināt pastāvīgas mācību un supervīzijas iespējas Caritas brīvprātīgajiem. 

Projekta laiks: 2022.gada janvāris -2023. gada decembris.

“Caritas Akadēmiju” finansiāli atbalsta Vācijas katoļu fonds “Bonifatiuswerk”.

Kontaktinformācija: Brīvprātīgo koordinatore Marija Diaza tālr.nr. 20516206, e-pasts: marija.diaza@caritas.lv