Caritas.lv

Atbalsta persona ģimenēm

 

Pakalpojuma apraksts

Atbalsta persona sniedz palīdzību ģimenēm, kuras audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem. Atbalsta persona palīdz nodrošināt bērna vajadzības – tā ir ikdienas aprūpe, nodrošinot fizioloģiskās vajadzības un drošību, attīstot sadzīves prasmes un palīdzība izglītības, kā arī rehabilitācijas iestāžu apmeklēšanā.  Pakalpojums pieejams Rīgā.

Šo pakalpojumu nodrošina nodibinājuma “Caritas Latvija” izveidots sociālais uzņēmums SIA “Caritas misija”.

Kā pieteikties pakalpojumam?

Pakalpojumu iespējams saņemt ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem ar VDEĀVK noteiktu invaliditāti. Pakalpojuma mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem vecumā no 1-17 gadiem (ieskaitot). Pakalpojums ir uzsākams ne vēlāk kā līdz 4 gadu vecumam. Pakalpojuma saņēmējiem ir jābūt deklarētiem Rīgā.

Pakalpojumam iespējams pieteikties Rīgas Sociālajā dienestā un to apmaksā Rīgas pašvaldība.

Saziņai

Projekta vadītāja Judīte Briede-Jureviča, tālr.: 26 485 356, e-pasts: juditebriede@inbox.lv.

Adrese: Ojāra Vācieša iela 6 k-1, Rīga, LV-1004. Klātienes tikšanās iepriekš vienojoties pa tālruni.