Caritas.lv

Bērniem individualizēta aprūpe mājās

Individualizētas aprūpes mājās pakalpojums (vaučers) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  pieejams Rīgas valstspilsētā deklarētiem iedzīvotājiem.

Aprūpe mājās sniedz atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē un pamatvajadzību nodrošināšanā (piemēram, ēšanā, ēdiena pagatavošanā, ģērbšanā, pozicionēšanā, ķermeņa higiēnas nodrošināšanā un rūpēs par izskatu, medikamentu lietošanā), kā arī bērna uzraudzībā, pašaprūpes spēju attīstībā un saturīgā brīvā laika pavadīšanā līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu. Tiek piedāvāta arī vecāku izglītošana un nodrošināti nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi. 

Ģimene var izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība noslēdz līgumu par vaučera piešķiršanu.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāvēršas savai dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā. Pakalpojums pieejams tikai Rīgas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem. Aprūpes pakalpojumu nevar sniegt pirmās pakāpes radinieki vai vienas mājsaimniecības locekļi. Pakalpojumu apmaksā Rīgas Sociālais dienests.

Projekta vadītāja Iluta Riekstiņa, tālr.: 29226498, e-pasts: iluta.riekstina@caritas.lv 

Adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV – 1050. Klātienes tikšanās iepriekš vienojoties pa tālruni.