Caritas.lv

Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā

Projekta mērķis ir sniegt sabiedrībā balstītus sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpes mājās pakalpojumus Rīgas valstpilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.

Projekta uzdevumi:  

1.Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšana un pakalpojumu plāna izstrāde. 

2.Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana 50 bērniem no Rīgas, t.sk. 35 bērniem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 10 bērniem dienas aprūpes centra pakalpojumus un 5 bērniem aprūpes mājās pakalpojumus.

3.Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana 15 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

Projekta laiks: 2022. gada novembris -2023. gada decembris.

Projekts finansiāli tiek nodrošināts ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu ar specifiskā atbalsta mērķi “9.2.2.3 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 3. kārta”

Kontaktinformācija: Sociālo pakalpojumu centra “Terēzes māja” vadītāja Līna Dančauska, tālr.: 27018868, e-pasts: lina.dancauska@caritas.lv