Caritas.lv

Brīvprātīgā jauniešu darba veicināšana un atbalsts ukraiņu jauniešiem (ICMC)

Projekta mērķis ir palīdzēt ukraiņu jauniešiem, kas kara apstākļu spiesti ir pārcēlušies uz Latviju, integrēties Latvijas sabiedrībā, veidot sadraudzību starp Latvijas un Ukrainas jauniešiem un sniegt psihoemocionālo atbalstu.   

Projekta uzdevumi:  organizēt regulāras kopīgas aktivitātes ar latviešu un ukraiņu jauniešiem.

Projekta laiks: 2023.g. marts – augusts

Projektu finansiāli nodrošina Starptautiskā katoļu migrācijas komisija.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Arta Mozule Zepa – tālr. 20269862 vai e-pasts: arta.mozule@caritas.lv