Caritas.lv

Atbalsts mazaizsargātajiem

“Caritas Latvija” darbības galvenais mērķis ir palīdzēt mazaizsargātajiem viņu vajadzībās. Tāpēc aicinām arī visus iesaistīties un īstenot mīlestību praktiskos darbos.

Jūs varat darboties kā brīvprātīgais un praktiski palīdzēt, ziedot mantas vai naudu “Caritas Latvija”, lai varam ar kopīgo atbalstu īstenot savu misiju!