Caritas.lv

Caritas Latvija sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alterantīvo statusu

 

Nodibinājums “Caritas Latvija” kopš 2022. gada februāra līdz 2023.gada 30 novembrim Latvijā sniedza sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu  patvēruma meklētājiem un personām, kurām ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. Šis pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros.

Pakalpojuma mērķis: nodrošināt sociālekonomiskā iekļaušanas procesa īstenošanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, lai paaugstinātu personas sociālās funkcionēšanas spējas un integrāciju sabiedrībā.

Kopumā pakalpojums tika sniegts 1074 personām. Palīdzības saņēmēji bija personas no 39 pasaules valstīm. Daļa klientu bija tie, kuriem palīdzības sniegšana tika uzsākta 2022.gadā. Bija  arī personas, kuras palīdzību saņēma jau kopš 2021.gada. Taču 616 no visa šī gada mēnešos pakalpojumu saņēmušo skaita ir personas, kurām pakalpojuma sniegšana uzsākta šajā – 2023.gadā.  Pakalpojums tika sniegts PMIC (patvērumu meklētāju izmitināšanas centrs) “Mucenieki” dzīvojošām personām un kopš šī gada 1.septembra arī PMIC “Liepna” (Alūksnes novada Liepas pagastā) dzīvojošām personām, kā arī patvēruma meklētājiem un bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušām personām, kuras dzīvo patstāvīgi ārpus PMIC. Piemēram, Rīgā, Jūrmalā u.c. Latvijas pilsētās.

Pakalpojuma saņēmējiem bija iespēja piedalīties dažādās brīvā laika aktivitātēs. Tā, piemēram, Liepnas PMIC dzīvojošiem tika organizētas ekskursijas pa Alūksni un Cēsīm. Tika noorganizēta iespēja regulāri apmeklēt Liepnas sporta centru, kā arī tika organizētas dažādas brīvā laika aktivitātes Liepnas Tautas namā (TN) un pašā PMIC. Vairāki patvēruma meklētāji dziedāja Liepnas TN vokālajā ansamblī un uzstājās dažādos svētku pasākumos – gan Senioru dienai veltītajā pasākumā, gan Lāčplēša dienai un Latvijas Valsts dzimšanas dienai veltītajos svētku pasākumos. Liepnas PMIC strādājošie sociālie mentori klientiem katru nedēļu vadīja latviešu valodas apmācības klubiņu. PMIC “Mucenieki” dzīvojošiem klientiem brīvā laika aktivitātes tika organizētas sadarbībā ar organizāciju “Patvērums “Drošā māja””. Piemēram, notika vairāki sieviešu un ģimeņu vakari, piparkūku cepšanas pasākums u.c. visi šie bŗīvā laika pasākumu vienlaicīgi bija arī integrāciju veicinoši.

Nodibinājums “Caritas Latvija” pateicas visām sadarbības organizācijām – gan valsts, gan pašvaldību, gan nevalstiskajām, kuras sniedza atbalstu patvēruma meklētājiem un bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušām personām. Šis atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs klientu veiksmīgai integrācijai svešā sabiedrībā. Pat, ja kādi no pakalpojuma saņēmējiem Latvijā uzturas īslaicīgi, ir būtiski sniegt atbalstu ikvienai šai grūtībās nonākušai personai. Šajā gadā atbalstu snieguši tādas organizācijas kā, piemēram, Patvērums “Drošā māja”, nodrošinot klientiem juridiskās konsultācijas, integrācijas lekcijas par sociāliem jautājumiem, nodarbinātību un diskriminācijas jautājumiem. Organizācija ir arī rīkojusi atbalsta grupas patvēruma meklētājām – sievietēm, kā arī dažādas radošas nodarbības gan visām personām, gan atsevišķi sievietēm un ģimenēm ar bērniem. Tāpat cieša sadarbība tika veidota ar Latvijas Cilvēktiesību centru (CTC), kas nodrošināja lielu daļu juridisko konsultāciju. Juridiskās konsultācijas nodrošināja arī organizācija “Gribu palīdzēt bēgļiem” (GPB). Šī organizācija arī sniedza materiālo palīdzību, palīdzot sarūpēt apģērbu, apavus, mobilos tālruņus. GPB snieguši finansiālu atbalstu atsevišķās situācijās, apmaksājot slimnīcas izdevumus, zobārstniecības pakalpojumus, veicot pirmo iemaksu mājokļa īrei. Organizācija ir iesaistījušies ar palīdzību risināt sociālās situācijas.  Sadarbībā ar biedrību “Krīzes grūtniecības centrs” (KGC) jaundzimušajiem un mazulīšiem līdz 1 gada vecumam tika nodrošināts grūtnieču un zīdaiņu apģērbs, higiēnas piederumi, ratiņi u.c. lietas, kā arī apģērbs grūtniecēm. Pateicība arī organizācijai “Dari labu”, kas daļai skolnieku sarūpēja skolas somas un kādas kancelejas piederumus. Liela pateicība Ropažu pašvaldībai, kas nodrošināja PMIC bērniem un jauniešiem sporta aktivitātes un iespēju vasaras mēnešos piedalīties futbola treniņos kopā ar Ropažu futbola kluba dalībniekiem. Pateicība arī Āgenskalna baptistu draudzes locekļiem, kas ir palīdzējuši patvēruma meklētājiem ar pārtiku, apģērbu, dažādiem sadzīves priekšmetiem. “Caritas Latvija” sociālās integrācijas pakalpojuma sniegšanā lielu loma ir arī organizācijas brīvprātīgajiem darbiniekiem, kas ir rūpējušies par to, lai pakalpojuma saņēmējiem piegādātu sarūpēto humāno palīdzību un izdalīt to.

Klienti ir ļoti pateicīgi par sniegto palīdzību, atbalstu, sapratni, līdzgaitniecību.

Nodibinājuma “Caritas Latvija” misija ir īstenot mīlestību darbos, strādājot un palīdzot cilvēkiem, neskatoties uz viņu piederību reliģijai, kristīgai konfesijai, rasei, dzimumam vai tautībai. Tādējādi “Caritas Latvija” ir pateicīgi par iespēju būt līdzās personām, kas nonākušas Latvijā, lai meklētu patvērumu un lūgušas piešķirt bēgļa statusu – būt līdzās cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās.