Pāvests Caritas Internationalis: sludiniet Evaņģēliju ar labajiem darbiem

Ceturtdien, 11. maijā, pāvests tikās ar “Caritas Internationalis” 22. Ģenerālās asamblejas dalībniekiem. Latviju pārstāv Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis un nodibinājuma “Caritas Latvija” valdes priekšsēdētāja Inese Švekle. Francisks savā uzrunā atgādināja, kāda ir mīlestības patiesā nozīme, un mudināja klātesošos sludināt Evaņģēliju ar labajiem darbiem. Saņēmušiem Dieva mīlestību, mums ir jākļūst par šīs mīlestības zīmi un […]

Žēlsirdības projekts Madonā: “Lai visi var dzirdēt!”

Žēlsirdības projektu konkursa ietvaros Madonas Kristus Karaļa draudze šī gada pirmajā pusē īstenoja projektu “Atbalsts vājdzirdīgajiem Madonas katoļu baznīcā”. Tas deva iespēju vismaz 10 vājdzirdīgajiem draudzes locekļiem, kuri izmanto dzirdes aparātu, neierobežotā vecuma grupā, uztvert baznīcas apskaņošanas sistēmas pastiprinātās skaņas. Par projekta izpildei saņemtajiem naudas līdzekļiem, kā arī piesaistot draudzes līdzfinansējumu, tika iegādātas nepieciešamās ierīces […]