Piedāvājam aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu Rīgā

  SIA “Caritas misija” sniedz aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu, nodrošinot ar sociālo aprūpi saistītu pakalpojumu kopumu personām, kurām nepieciešamais aprūpes mājās pakalpojums un apjoms pārsniedz 35 stundas nedēļā, bet persona vēlas turpināt dzīvot savā dzīvesvietā. Pakalpojums ir PILNĪBĀ APMAKSĀTS, ja klients un katrs ar viņu dzīvojošais ģimenes loceklis saņem ienākumus, kas nepārsniedz 620 EUR mēnesī vienai […]