Caritas.lv

Piedāvājam aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu Rīgā

 

SIA “Caritas misija” sniedz aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu, nodrošinot ar sociālo aprūpi saistītu pakalpojumu kopumu personām, kurām nepieciešamais aprūpes mājās pakalpojums un apjoms pārsniedz 35 stundas nedēļā, bet persona vēlas turpināt dzīvot savā dzīvesvietā.

Pakalpojums ir PILNĪBĀ APMAKSĀTS, ja klients un katrs ar viņu dzīvojošais ģimenes loceklis saņem ienākumus, kas nepārsniedz 620 EUR mēnesī vienai personai.

Pakalpojums ir DAĻĒJI APMAKSĀTS, ja klients un katrs ar viņu dzīvojošais ģimenes loceklis saņem ienākumus, kas pārsniedz 620 EUR mēnesī vienai personas.

Lai saņemtu aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumu personai vai viņas pilnvarotam pārstāvim jāvēršas tuvākajā teritoriālajā Rīgas Sociālā dienesta nodaļā un jāiesniedz:

  • rakstisku iesniegumu;
  • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli;
  • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību;
  • personas un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinošus dokumentus.

Papildu informācija: Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīves vietā – RD LD (riga.lv)

Piesakies konsultācijai SIA “Caritas misija” – Ginta Dervīte tel.: 22363740, ginta.dervite@caritas.lv