Gaidām pieteikumus Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam

Gatavojoties Pasaules Jauniešu dienām, nodibinājums “CARITAS LATVIJA” izsludina Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas gan garīgās, gan personīgās izaugsmes veicināšanai, gan sadraudzībai, gan arī žēlsirdības darbu veikšanai. Konkursā savas iniciatīvas var iesniegt: 1) jauniešu iniciatīvas grupa (vismaz 2 jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem). Projekts ir realizējams “CARITAS LATVIJA” Jauniešu […]