Caritas.lv

Gaidām pieteikumus Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam

Gatavojoties Pasaules Jauniešu dienām, nodibinājums “CARITAS LATVIJA” izsludina Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas gan garīgās, gan personīgās izaugsmes veicināšanai, gan sadraudzībai, gan arī žēlsirdības darbu veikšanai.

Konkursā savas iniciatīvas var iesniegt:

1) jauniešu iniciatīvas grupa (vismaz 2 jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem). Projekts ir realizējams “CARITAS LATVIJA” Jauniešu centrā.;

2) ar katolisko Baznīcu saistītās organizācijas (juridiskās personas – draudzes, klosteri, nevaldības organizācijas).

Kopumā konkursā prioritāte būs projektiem, kas pilnībā vai daļēji tiks īstenoti Caritas Jauniešu centrā Ojāra Vācieša ielā 6 k-4, Rīgā.

Maksimālā viena atbalstāmā projekta summa ir 300 EUR. Jauniešu iniciatīvu atbalstam pieejamā kopsumma ir līdz 3000 eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 31. augusts (ieskaitot), sūtot aizpildītu veidlapu ar paraksttiesīgās personas elektronisko parakstu uz e-pastu – info@caritas.lv vai sūtot pa pastu uz adresi: nodibinājums “CARITAS LATVIJA”, Mazā Pils iela 2A, Rīga LV-1050.

Projekta īstenošanas termiņš ir no savstarpējā sadarbības līguma noslēgšanas dienas līdz 2023. gada 31. decembrim.

Konkursa komisija izvērtēs iesniegtos pieteikumus un konkursa rezultāti tiks publicēti līdz 2023. gada 14. septembrim mājas lapā www.caritas.lv.

Papildus jautājumu gadījumā lūgums sazināties – info@caritas.lv vai 29 552 102

Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams šeit –nolikums