Žēlsirdības projektu konkursa nolikums

Nolikums Žēlsirdības projektu konkursam 1. Atbalsts žēlsirdības projektu īstenošanai pieejams šādās jomās: 1.1. Labdarība; 1.2. Pilsoniskas sabiedrības attīstība; 1.3. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana; 1.4. Aktivitātēm, kas veicina sociāli mazaizsargāto grupu socializēšanos un sadarbību; 1.5. Migrantu integrācija Latvijas sabiedrībā un Baznīcas dzīvē; 1.6. Energokrīzes seku samazināšana. Sociāli mazaizsargāto […]