Atbalsta persona

Nodibinājums “Caritas Latvija” sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu piedāvā atbalsta personas pakalpojumu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Lai palīdzētu ģimenēm nodrošināt bērna vajadzības (fizioloģiskās vajadzības un sadzīves prasmes, drošība), izglītības, rehabilitācijas iestāžu apmeklēšanu un atbalstu, dotu iespēju vecākiem veikt algotu darbu, attīstīt profesionālo izaugsmi ir iespējams saņemt atbalsta […]

Aprūpe mājās bērniem (vaučers)

  Nodibinājums “Caritas Latvija” sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu piedāvā individualizētu aprūpes mājās (vaučera) pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Aprūpe mājās nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu, personisko aprūpi, pašaprūpes spēju attīstību, palīdzību mājas darbu veikšanā, uzraudzību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.   Pakalpojumu var saņemt bērns līdz 20 gadu vecumam, ja viņa […]