Caritas.lv

Atbalsta persona

Nodibinājums “Caritas Latvija” sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu piedāvā atbalsta personas pakalpojumu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

Lai palīdzētu ģimenēm nodrošināt bērna vajadzības (fizioloģiskās vajadzības un sadzīves prasmes, drošība), izglītības, rehabilitācijas iestāžu apmeklēšanu un atbalstu, dotu iespēju vecākiem veikt algotu darbu, attīstīt profesionālo izaugsmi ir iespējams saņemt atbalsta personas palīdzību.

Atbalsta personai ir daudz nozīmīgu uzdevumu, piemēram:

  • noteikt bērna un ģimenes individuālos mērķus un izstrādāt atbalsta plānu atbilstoši bērna funkcionālo spēju un ģimenes vajadzību novērtējumam;
  • sniegt individuālo atbalstu bērna aprūpē un atbilstoši bērna specifiskajām vajadzībām, t. i., bērna pozicionēšana, pārvietošana, apģērbšana, barošana, higiēnas nodrošināšana;
  • nodrošināt bērna aprūpi, dodot vecākiem laiku personisko vajadzību īstenošanai;
  • veicināt bērna pašaprūpes iemaņas, t. i., praktiska darbošanās ar bērnu, bērna mudināšana, iedrošināšana un motivēšana atbilstoši bērna funkcionēšanas līmenim apgūt praktiskas iemaņas.

Pakalpojums pieejams Rīgā un to ir iespējams saņemt ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem ar VDEĀVK noteiktu invaliditāti. Pakalpojuma mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem vecumā no 1-17 gadiem (ieskaitot). Pakalpojums ir uzsākams ne vēlāk kā līdz 4 gadu vecumam. Pakalpojuma saņēmējiem ir jābūt deklarētiem Rīgā.

Šo pakalpojumu sniedz nodibinājuma “Caritas Latvija” izveidots sociālais uzņēmums “Caritas misija”.

Gaidīsim no Jums ziņu, ja interesē šis pakalpojums!

Lūdzu rakstiet: iluta.samsonova@caritas.lv  vai zvaniet t. 25 416 271 Ilutai.

Adrese: Ojāra Vācieša iela 6 k-1