Caritas.lv

Aprūpe mājās bērniem (vaučers)

 

Nodibinājums “Caritas Latvija” sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu piedāvā individualizētu aprūpes mājās (vaučera) pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Aprūpe mājās nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu, personisko aprūpi, pašaprūpes spēju attīstību, palīdzību mājas darbu veikšanā, uzraudzību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

 

Pakalpojumu var saņemt bērns līdz 20 gadu vecumam, ja viņa faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir Rīga un, ja bērnam ir:

  • izsniegts Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas (turpmāk – VDEĀK) atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību;

vai

  • izsniegts ģimenes ārsta izraksts par nepieciešamību noformēt VDEĀVK atzinumu par īpašo kopšanu;
  • ir noteikta invaliditāte vai izsniegts ģimenes ārsta vai psihiatra izraksts par nepieciešamību noteikt invaliditāti.

Ģimene var izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība noslēdz līgumu par pakalpojuma samaksas līdzfinansēšanu jeb vaučera piešķiršanu līdz 490 euro mēnesī. Bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas ar iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā, kas veiks ģimenes situācijas izvērtējumu, bet nevērtēs ģimenes ienākumus.

Pakalpojums ietver aprūpi 48 h mēnesī. Jūs varat izvēlēties savu aprūpētāju vai kādu no nodibinājuma “Caritas Latvija” aprūpētājiem, ar kuru mēs noslēgsim uzņēmuma vai pakalpojuma līgumu. Projektā jāizvēlas aprūpētājs, kurš nav 1. pakāpes radinieks un nav vienā mājsaimniecībā deklarēta persona.

Mūsu klientiem nodibinājuma “Caritas Latvijas” sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes māja” ir pieejami dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Gaidīsim no Jums ziņu, ja interesē šis pakalpojums. Lūdzu rakstiet iluta.riekstina@caritas.lv vai zvaniet t. 29226498 Ilutai.

Adrese:

Klostera iela 5, Rīga, LV-1050