Rikavas katoļu draudze

Koordinatore:  Anna Ūsāne, telefons: 26639397 Rikavas draudzes Caritas grupa draudzē  darbojas kopš 2010.gada. Rikavas pagasts savās telpās bez maksas ir atļāvis lietot divus kabinetus. Tajos atrodas drēbju un apavu istaba, veļas mašīna, kā arī garīgās literatūras bibliotēka. Caritas telpās pieņem arī ziedojumus (apģērbus, apavus, aizkarus, galdautus, palagus, segas, traukus, veļas pulveri). Cilvēkiem, kam tas nepieciešams, […]

Atbalsta persona

  Lai palīdzētu ģimenēm nodrošināt bērna vajadzības vecāku prombūtnē (fizioloģiskās vajadzības un sadzīves prasmes, drošība), izglītības, rehabilitācijas iestāžu apmeklēšanu un atbalstu, dotu iespēju veikt algotu darbu/gūt finansiālu drošību, attīstīt profesionālo izaugsmi/pašapliecināšanos utt., ir iespējams saņemt atbalsta personas palīdzību.   Atbalsta personai ir daudz nozīmīgu uzdevumu, piemēram: noteikt bērna un ģimenes individuālos mērķus, kā arī vēlamo […]

Atbalsts bēgļiem

Patvēruma meklētāji ir viena no grupām, kas ir pakļauta sociālajai atstumtībai un diskriminācijas riskiem. Būtiski pieaug patvēruma meklētāju skaits Latvijā, tāpēc ir svarīgi turpināt mērķtiecīgu, efektīvu un kvalitatīvu sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu. Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts ir ļoti nozīmīgs, lai patvēruma meklētāji gan saņemtu nepieciešamo palīdzību, gan arī spētu integrēties. […]