Noslēgusies projekta “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” 2. kārta

Eiropas Savienības fonda projekts „Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” Nr.9.2.2.3/20/A/026 Projekta mērķis ir sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem (vecumā līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot)) ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, […]