Atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Renovabis)

Projekta mērķis ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un praktisku atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Projekta uzdevumi:   1.Sniegt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumus 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saskaņā ar individuālo plānu. Sniegt prakstisku atbalstu 15 ģimenēm, kuras audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši viņu vajadzībām.  2.Informatīvie pasākumi un semināri, kā arī izglītojošas […]

Caritas Akadēmija (Bonifatiuswerk)

Caritas Akadēmijas projekta mērķis ir attīstīt un atbalstīt Caritas draudzes grupas Latvijā, kas ir viena no mūsu organizācijas prioritātēm un Caritas pamatdarbs visā pasaulē. Projekta uzdevumi: – strukturēt jau paveikto brīvprātīgo darbu, attīstīt to un veikt to vēl profesionālāk; – izveidot Caritas akadēmiju, kurā brīvprātīgie varētu saņemt holistisku pieeju kalpošanā trūcīgajiem;  – nodrošināt pastāvīgas mācību […]