Caritas.lv

Atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Renovabis)

Projekta mērķis ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un praktisku atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Projekta uzdevumi:  

1.Sniegt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumus 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saskaņā ar individuālo plānu. Sniegt prakstisku atbalstu 15 ģimenēm, kuras audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši viņu vajadzībām. 

2.Informatīvie pasākumi un semināri, kā arī izglītojošas aktivitātes pieaugušajiem un bērniem.

Projekta laiks: 2022. gada janvāris – decembris.

Projekts finansiāli tiek nodrošināts ar Vācijas katoliskās baznīcas labdarības organizācijas “Renovabis” atbalstu.

Kontaktinformācija: Sociālo pakalpojumu centra “Terēzes māja” vadītāja Līna Dančauska, tālr.: 27018868, e-pasts: lina.dancauska@caritas.lv