Pāvesta Franciska vēstījums V Vispasaules trūkumcietēju dienā

2021. gada 14. novembrī, 33. parastā laika svētdienā “Trūcīgie ir vienmēr pie jums” (Mk 14, 7) 1. “Trūcīgie ir vienmēr pie jums” (Mk 14, 7). Šos vārdus Jēzus izteica dažas dienas pirms Pashas svētkiem, piedaloties pusdienu maltītē Betānijā, spitālīgā Sīmaņa namā. Kā stāsta evaņģēlists, kāda sieviete ienāca, turot rokā alabastra trauku ar dārgu tīras Nardes […]