Sabiedrības izglītības mēnesis – “Bērni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes Rīgā – mūsu rūpes un atbildība”

Projekts “Bērni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes Rīgā – mūsu rūpes un atbildība” paredz 2021. gada septembrī organizēt sabiedrības izglītības mēnesi – plašāku sabiedrības grupu izglītošanu par bērnu ar invaliditāti un viņu ģimeņu problēmu jautājumiem. Paredzētas 3 izglītojošu lekciju pēcpusdienas (2 lekcijas un diskusija katrā pēcpusdienā). Mēneša noslēgumā iecerēta konference – diskusija. Semināru tēmas: […]

Pakalpojums “Aprūpe mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

2021. gada jūlijā starp nodibinājumu “CARITAS LATVIJA” un Rīgas Sociālo dienestu noslēgts sadarbības līgums Nr. RSD-21-1999-lī par aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu Rīgā deklarētajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Plānotais pakalpojuma sniegšanas laiks ir līdz 2026. gada 30. jūnijam. Pakalpojums paredz sniegt atbalstu bērna (no piedzimšanas brīža līdz 20 gadu vecumam) ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē (piemēram, ēšanā, […]