Caritas.lv

Sabiedrības izglītības mēnesis – “Bērni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes Rīgā – mūsu rūpes un atbildība”

Projekts “Bērni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes Rīgā – mūsu rūpes un atbildība” paredz 2021. gada septembrī organizēt sabiedrības izglītības mēnesi – plašāku sabiedrības grupu izglītošanu par bērnu ar invaliditāti un viņu ģimeņu problēmu jautājumiem. Paredzētas 3 izglītojošu lekciju pēcpusdienas (2 lekcijas un diskusija katrā pēcpusdienā). Mēneša noslēgumā iecerēta konference – diskusija.

Semināru tēmas:

  • “Biežākie veselības traucējumu iemesli bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” , “Veselības un sociālās rehabilitācijas pamatnostādnes – individuālais rehabilitācijas plāns”;
  • “Saskarsme un komunikācija ar bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un ģimeni, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši viņa funkcionālajiem traucējumiem”, “Sociālās aprūpes pamatprincipi darbā ar bērniem ar invaliditāti atbilstoši viņu funkcionālajiem traucējumiem”;
  • “Sociālās un veselības aprūpes rehabilitācijas metodes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, tai skaitā inovatīvas metodes”, “Sociālās sistēmas Rīgas pašvaldībā iespējas bērnu ar funkcionāliem traucējumiem atbalstam”.

Dalībnieki – jebkurš interesents, tai skaitā bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenes locekļi, veselības un sociālā darba speciālisti, brīvprātīgie, aprūpētāji, valsts un pašvaldību institūciju darbinieki.

Izglītojošā mēneša lekciju pēcpusdienas notiks “CARITAS LATVIJA” sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes māja”, O. Vācieša ielā 6 k-1, Rīgā. Ja epidemioloģiskie situācija noteiks ierobežojumus pulcēties, semināri un konference-diskusija notiks attālināti.

Projekts tiek realizēts ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu.