Caritas.lv

Sociālā rehabilitācija patvēruma meklētājiem

Piedāvājam sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.
 
Pakalpojuma tiek sniegts, lai veicinātu patvēruma meklētāju pilnvērtīgu sociālekonomisko iekļaušanos Latvijā, nodrošinātu psihoemocionālā un ekonomiskā atbalsta pieejamību, koordinētu dažādu pakalpojumu, palīdzības un atbalsta pieejamību, kā arī nodrošinātu krīzes situācijas risināšanu.

Sociālais mentors – atbalsta persona, kas palīdz ikdienas situāciju risināšanā, palīdz apgūt ikdienā nepieciešamās prasmes, veic izskaidrojošo darbu par nepieciešamiem risinājumiem, organizē pieeju dažādiem palīdzošajiem resursiem, regulāri noskaidro klientam aktuālās vajadzības. Sociālais mentors savu darbu veic sociālā darbinieka vadībā.

Klients –  patvēruma meklētājs, bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvusi persona, kas dzīvo Patvēruma meklētāju izmitināšanās centrā  “Mucenieki” (Patversmes iela 2, Mucenieki, Ropažu novads) vai citā dzīvesvietā Latvijā un ir lūdzis sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu. 

Lai pieteiktos pakalpojumam ir jāvēršas Valsts robežsardzē.

Pakalpojuma vadošā sociālā darbiniece: Judīte Briede-Jureviča, tālr.: 26485356, e-pasts: juditebriede@inbox.lv 

Pieejams – darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.17.00. Klātienes tikšanās iepriekš vienojoties pa tālruni.

Adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV – 1050