Caritas.lv

Atskats uz 2023. gadā īstenotajiem Žēlsirdības projektiem

2023. gadā, pateicoties ziedotāju sirds dāsnumam un draudžu locekļu dedzībai, tika īstenoti septiņi lieliski projekti – iniciatīvas!

Plašu rezonansi ieguva Siguldas draudzes projekts “Putnu būrīšu darbnīca” – tajā iesaistījās gan draudzes ģimenes, gan Grašu bērnu ciemata bērni, gan seniori. Projekts stiprināja dažādu paaudžu savstarpējo sadarbību un kontaktus, kā arī iesaistīja sociāli mazaizsargātās grupas – seniorus, ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus. Tāpat tas sniedza jaunas zināšanas, klausoties ornitoloģes lekciju, un arī prasmes – izgatavojot putnu būrīšus. Kopumā projekts saliedēja un vienoja visus tajā iesaistītos!

Daugavpils sv. Pētera ķēdēs draudzes projekts “Ģimeņu diena – Daugavpilī”, savukārt, deva iespēju pavadīt kopā kādu skaistu jūnija svētdienu draudzes ģimenēm un bērniem jautrā un sadraudzības pilnā atmosfērā, kas iedvesmoja un satuvināja visus dalībniekus.

Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas vārda Romas katoļu draudzes projekts “Iepazīt Latgali ticībā, cerībā, sirdsmierā” piedāvāja draudzes teritorijā esošā SIA “Veselības centrs Ilūkste” klientiem apmeklēt un garīgi stiprināties Aglonas svētvietā. Iespaids patiešām bija brīnišķīgs, jo daudzi no dalībniekiem tur bija pirmo reizi.

Iecavas svētā Antona katoļu draudzes projekts “Garīgā atbalsta sniegšana cilvēkiem no mazaizsargātām personu grupām” nodrošināja minētajām grupām kopīgu lūgšanu, sadraudzību, atbalsta grupas, kas visus vienoja gan individuāli, gan kolektīvi – kā draudzi.

Aizkraukles Romas katoļu draudzes projekts “Gaismas stars” tika īstenots Iršu draudzē (abas draudzes apkalpo prāvests Andrejs Kazakevičs). Šis projekts tiešām bija kā gaismas stars draudzes bērniem, kuri piedalījās dažādās izglītojošās un garīgās aktivitātēs, saņēma tām atbilstošus izdales materiālus. Prieks, ka laikā, kad valstī notiek dažāda veida centralizācijas procesi, ir cilvēki, kuri turpina rūpēties par saviem tuvākajiem tur, kur viņi ir – savās dzīvesvietās.

Visas vasaras un pat rudens un ziemas garumā savu projektu “Dalies priekā un mīlestībā” īstenoja Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze. Tā ietvaros atbalstu saņēma draudzes jaunākā paaudze – ceļoja, mācījās un savstarpēji sadraudzējās.

Savukārt Jēkabpils Romas katoļu draudzes projekts “Žēlsirdības vakari Jēkabpilī” sniedza garīgu un morālu stiprinājumu dažādiem sabiedrības mazaizsargāto grupu pārstāvjiem caur lūgšanām, garīgām sarunām un saņemto morālo stiprinājumu.

Nākamais Žēlsirdības projektu konkurss tiks izsludināts jau pavisam drīz – Lielā Gavēņa sākumā. Aicinām sekot informācijai mūsu mājas lapā, sociālajos tīklos un www.katolis.lv.