Caritas.lv

Februāra jaunumi projektā “Spēks viens otram. Atbalsta pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem”

No 2023. gada novembra līdz 2024. gada jūnija beigām, Caritas Latvija realizēs projektu “Spēks viens otram. Atbalsta pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

Projekta mērķis ir nodrošināt plašu atbalsta pasākumu kopumu Ukrainas civiliedzīvotāju sociāli ekonomiskās integrācijas, psiholoģiskā atbalsta veicināšanai, kā arī brīvprātīgo kustības attīstībai.

Februārī, Caritas Jauniešu centrā, ir paredzētas šādas nodarbības: radošās aktivitātes jauniešiem un ģimenēm ar bērniem- pirmdienās, latviešu valodas sarunvalodu klubiņš- otrdienās, sporta aktivitātes- zumba- trešdienās, mūzikas nodarbības- piekdienās.

Projekta ietvaros piedāvājam arī psiholoģiskās atbalsta grupas ukrainas civiliedzīvotājājiem un ievesmojošas tikšanās ar uzņēmējiem un digitālā satura veidotājiem.

Visas nodarbības norit- krievu vai angļu valodā.

Projekta mērķgrupa ir Ukrainas civiliedzīvotāji – ģimenes ar bērniem, jaunieši un pieaugušie, kuri ieradušies Latvijā un dzīvo Rīgā un tās tuvumā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji tranzītā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.