CARITAS AKADĒMIJA pulcē jaunās draudžu Caritas grupas

21.oktobrī aizvadīts darbīgs un jaunām idejām bagāts seminārs potenciālajām draudžu Caritas grupām! Esam ļoti priecīgi, jo piedalījās gan draudžu pārstāvji, gan priesteri! Un ir arī pozitīvi rezultāti – divas draudzes grib nodibināt Caritas grupu un vēl divas grib atjaunot savu darbu. Ja ir interese par Caritas grupu darbu, 25.novembrī organizēsim jau nākamo pasākumu. Nāc un […]