Caritas.lv

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

Priecājamies ziņot, ka pirmajā “Caritas Latvija” izsludinātajā Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā ir iesniegti 13 brīnišķīgi pieteikumi, no kuriem 4 ir iesniegušas katoļu draudzes, bet pārējos 9 – jauniešu iniciatīvas grupas. Projektos plānoto aktivitāšu spektrs ir daudzveidīgs, radošs un iedvesmojošs. Projektus iecerēts īstenot “Caritas Latvija” Jauniešu centrā, draudzēs, sociālās aprūpes centros un citur.

Konkursa komisija – nodibinājuma “Caritas Latvija” valdes priekšsēdētāja Inese Švekle, grāmatvede Iveta Lāce, jauniešu darba vadītāja Arta Mozule Zepa un administratīvo un finanšu uzraudzības procesu vadītāja Inga Apsīte lēma atbalstīt visus iesniegtos projektus (projekti uzskaitīti iesniegšanas secībā, sākot ar pirmo):

1) Daugavpils sv. Pētera ķēdēs draudzes projekts “Slavēšanas vakari Daugavpilī”;

2) Jauniešu iniciatīvas grupas projekts “Katehisma studiju grupiņa”;

3) Rīgas Sv. Franciska draudzes jauniešu iniciatīvas grupas projekts “Ekskursija pa Latgali”;

4) Jauniešu iniciatīvas grupas “Jaunieši ar gribasspēku” projekts “Kas un kāpēc… Baznīcā?”;

5) Rīgas Sv. Franciska draudzes jauniešu iniciatīvas grupas projekts “Kristīgas filmas skatīšanās”;

6) Rīgas Sv. Franciska draudzes jauniešu iniciatīvas grupas projekts “Starppaudžu dialogs”;

7) Rīgas Sv. Franciska draudzes projekts “Spēks vienotībā un sadraudzībā”;

8) Rēzeknes Dieva Žēlsirdības Romas katoļu draudzes projekts “Žēlsirdības projekta (“Ticeibas Spōrni” – Rēzeknes Dieva Žēlsirdības Romas katoļu draudzes jauniešu centrs) turpinājums”;

9) Jauniešu iniciatīvas grupas “Dieva mīlestības liecinieki” projekts “SHEMA, Izrael”;

10) Rīgas Sv. Franciska draudzes jauniešu iniciatīvas grupas projekts “Spartakiāde”;

11) Jauniešu iniciatīvas grupas projekts “Seko savam aicinājumam”;

12) Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes projekts “Vidzemes katoļu jauniešu sadraudzība Siguldā”;

13) Jauniešu iniciatīvas grupas projekts “Lekciju cikls “Kas ir sieviete?””.

Kā ierasts, plānojam informēt sabiedrību un ziedotājus par katru realizēto projektu. Ceram, ka šī iniciatīva veicinās jauniešu darbu draudzēs, kā arī vairos lietderīgas aktivitātes “Caritas Latvija” Jauniešu centrā Ojāra Vācieša ielā 6 k-4, tādējādi aptverot pēc iespējas lielāku projekta mērķa grupu.

Sirsnīga pateicība visiem projektu iesniedzējiem par iesaistīšanos un aktivitāti, kā arī ziedotājiem, bez kuru sirds dāsnuma šāds projektu konkurss nebūtu iespējams.