Caritas.lv

Kopā varam un darām! Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem iekļauties Latvijas sabiedrībā

Projekta mērķis ir veicināt Ukrainas jauniešu un viņu ģimeņu labbūtību un sociālo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, piedāvājot pasākumus un aktivitātes, kas veicina savstarpējo sadarbību starp Latvijas un Ukrainas jauniešiem un viņu ģimenēm, kā arī sniedz izpratni Ukrainas civiliedzīvotājiem par aktuāliem jautājumiem – dzīvi, kultūru un vērtībām Latvijā.

Projekta uzdevumi: kultūrorientācijas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem, dažādas radošas, muzikālas un sportiskas aktivitātes ukraiņu ģimenēm kopā ar Latvijas jauniešiem un viņu ģimenēm, kā arī Latvijas iepazīšana. Plānots arī praktiski atbalstīt ukraiņu ģimenes, kurās skolēni uzsāk skolas gaitas Latvijā.

Projekta rezultāti – Ukrainas civiliedzīvotāju ģimenēm un bērniem ir pieejama praktiska vai izglītojoša darbošanās, kas palīdz viņiem mazināt psihoemocionālo stresu, justies pieņemtiem Latvijas sabiedrībā, kā arī iegūt jaunas prasmes. Vienlaikus kopīgas aktivitātes latviešiem un ukraiņiem ir labs veids, kā iepazīt vienam otru, labāk saprasties un arī sākt lietot latviešu valodu.

Projekta mērķgrupas:

– ģimenes ar bērniem un jaunieši no Ukrainas, kuri ieradušies Latvijā un dzīvo Rīgā un tās tuvumā;

– jaunieši un pieaugušie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ieradušies Latvijā un dzīvo Rīgā un tuvumā;

– Latvijas jaunieši un ģimenes ar bērniem, kuri dzīvo Rīgā.

Projekta laiks: 2023. gada jūlijs – decembris.

Projekta īstenošanas vieta – Caritas Jauniešu centrs, Ojāra Vācieša iela 6 k-4, Rīga.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Arta Mozule Zepa – tālr. 20 269 862, e-pasts: arta.mozule@caritas.lv.