Caritas.lv

Žēlsirdības projekts Daugavpilī: Ģimeņu diena

Šī gada 18. jūnijā Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs draudze īstenoja Žēlsirdības projektu “Ģimeņu diena Daugavpilī”. Tā ietvaros gan draudzes, gan pilsētas bērniem bija iespēja mierīgā atmosfērā pabūt kopā ar savām ģimenēm, baudot saldumus un izmēģinot piepūšamās atrakcijas. Fonā skanēja garīgā mūzika un sarunām bija pieejami garīdznieki. Jāmin, ka šajā dienā apmēram 45 draudzes bērniem bija pavisam īpašs notikums – Pirmā Svētā Komūnija. Tādējādi pēc Svētās Mises svinībām ģimenēm bija nodrošināts labs veids kā vēl uzkavēties kopā pie baznīcas, pārrunāt piedzīvoto un stiprināt savstarpējo draudzību. Visas dienas garumā atpūtas iespēju izmantoja vairāk nekā 200 cilvēku. Draudze šādu sadraudzības pasākumu īstenoja pirmo reizi un ir ļoti gandarīta par paveikto: “Tika panākta sadraudzība starp draudzes locekļiem. Vēlējāmies parādīt, ka draudzes dzīvi var veidot savādāk, uzsvērt, ka draudze un baznīca ir liela ģimene”.

Projektu bija iespējams īstenot, pateicoties “Caritas Latvija” ziedotājiem.