Caritas.lv

Žēlsirdības projekts Ilūkstē: ekskursija uz Aglonu

Šī gada jūnijā Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas vārda Romas katoļu draudze īstenoja Žēlsirdības projektu “Iepazīt Latgali ticībā, cerībā, sirdsmierā.” Projekta ietvaros draudzes teritorijā esošā SIA “Veselības centrs Ilūkste” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 23 klienti rada iespēju doties ekskursijā. Galvenais ekskursijas mērķis bija Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas bazilika. Lielākā daļa aprūpes centra iemītnieku baziliku bija tikai redzējuši televīzijā, vai arī par to dzirdējuši. Tādējādi došanās ekskursijā aprūpes centra klientiem deva laiku un vietu lūgšanai. Kā raksta projekta īstenotāji: “Aprūpes institūcijā dzīvo dažādu tautību un ticību cilvēki, bet visus apvieno viens – ticība Dievam.”

Ekskursijas ietvaros tika apmeklēts arī turpat Aglonā esošais maizes muzejs. Muzejā gan tika gūtas zināšanas par maizes tapšanu, gan arī ekskursanti varēja iesaistīties rudzu maizes cepšanā, kā arī rotaļās un dejās. Ekskursijas noslēgumā notika svaigi ceptās maizes degustācija.

Projektu bija iespējams īstenot, pateicoties “Caritas Latvija” ziedotājiem.