Caritas.lv

Žēlsirdības projekts Siguldā: Putnu būrīšu darbnīca

Žēlsirdības projektu konkursa ietvaros Siguldas Jēzus Sirds draudze šī gada otrajās Lieldienās īstenoja projektu “Putnu būrīšu darbnīca Siguldas draudzē”. Kopumā projektā tikai iesaistīti vairāk kā 100 cilvēki, tajā skaitā ģimenes ar bērniem, bērni no Grašu bērnu ciemata, vientuļie cilvēki un seniori. Būrīšu sagataves tika izgatavotas biedrībā „Cerību spārni”. Projekta realizācijas dienā draudzes pasākumu centru apmeklēja Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāve Agnese Gaile. Viņa savā lekcijā pastāstīja par putniem Latvijā, kā tos atšķirt un kādi būrīši tiem ir piemēroti. Pēc tam pasākuma dalībnieki, staigājot ap draudzes baznīcu, klausījās un vēroja apkārt esošos putnus. Dalībnieki sadalījās komandiņās, kur katrai ģimenei tikai „piesaistīts” bērns no Grašu bērnu ciemata, kā arī vientuļie ļaudis, galvenokārt seniori, pie kuriem būrīti aizvest. Pēc būrīša uzstādīšanas pie seniora, ģimenes vēl veltīja laiku sadraudzībai.

Siguldas draudze dalās, ka “sadraudzības pasākumi draudzēs ir ļoti svarīgi, īpaši tādu cilvēku, kuri ikdienā, iespējams, tāpat nesatiktos. Bija atsauksmes, ka tagad ar šo cilvēku jau būs pilnīgi citādākas attiecības, agrāk bija neērti uzrunāt. Seniori pauda prieku, ka viņu mājās ir ģimene ar bērniem, tas radīja daudz prieka. Ģimenes aizdomājas par bērniem no ārpusģimenes aprūpes iestādes, par iespēju iesaistīties Caritas Sigulda Bāreņu kalpojumā, kā arī šāds pasākums motivē ģimenes aizdomāties par iespēju iegūt viesģimenes statusu. Kāds cilvēks dalījās, ka jau tajā pašā vakarā viņu būrītī iemājoja pirmais strazds.”

Sižets par šo pasākumu tika uzņemts arī ReTV raidījumā „Mājā un sētā”, kas tika pārraidīts 2023. gada 18. aprīlī, līdz ar to informācija un prieks par šādu pasākumu izplatījās arī ārpus draudzes robežām.

Projektu bija iespējams īstenot, pateicoties “Caritas Latvija” ziedotājiem.