Caritas.lv

“CARITAS LATVIJA” paplašina sniegtos pakalpojumus ar ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi bērniem un pusaudžiem

Esam priecīgi informēt, ka 18.aprīlī ir sekmīgi pabeigts reorganizācijas process un nodibinājumam “Caritas Latvija” ir pievienots nodibinājums “Fonds Grašu bērnu ciemats”. Līdz ar to “Caritas Latvija” paplašina savu darbību un sniegs tik nepieciešamo ilgstošās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, dodot iespēju bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt labvēlīgos un ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos, turpinot “Fonds Grašu bērnu ciemats” darbu Madonas novadā, Grašos.

Inese Švekle, nodibinājuma “Caritas Latvija” valdes priekšsēdētāja: ”Esam ļoti priecīgi, ka “Caritas Latvija” ir nācis klāt jauns sociālo pakalpojumu segments. “Fonds Grašu bērnu ciemats” ir veicis lielu un brīnišķīgu darbu un gandrīz 30 gadu garumā palīdzējis bērniem augt vidē, kas ir atbalstoša un pietuvināta ģimenes modelim. Esam gatavi turpināt un pilnveidot tik labi iesākto darbu!”

Sandra Stade, “Grašu bērnu ciemata” vadītāja: “Esam gandarīti, ka pievienojamies nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” komandai, tas noteikti palīdzēs mums augt un pilnveidot piedāvāto pakalpojumu. Ikdiena ar bērniem Grašu bērnu ciematā ne vienmēr ir viegla un tā ir izaicinājumu pilna, bet mūs ļoti motivē tie rezultāti, ko redzam, kad mūsu audzēkņi aiziet savā dzīvē, atrod darbavietu, veido ģimenes un audzina savus bērnus. Audzēkņi bieži turpina sazināties ar mums un braukt ciemos.”

Grašos ir ilga pieredze darbā ar bērniem. Jau kopš 1995.gada Grašu bērnu ciemats palīdzību piedāvā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem, sniedzot ģimeniskai videi pietuvinātu diennakts sociālo aprūpi, nodrošinot atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicinot bērna un ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.  Bērnu ciematā tiek nodrošināts audzināšanas un pedagoģiskais darbs ar katru bērnu vai grupās, kur vide pietuvināta ģimeniskai videi. Šo darbu veic audzēkņu piesaistes personas – bērnu aprūpētāji un citi speciālisti. Bērni izglītību iegūst Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”, Cesvaines vidusskolā un Sveķu pamatskolā. Vecākie jaunieši mācās profesionālās skolās Latvijā un Francijā vai studē kādā no Latvijas augstskolām.

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” darbojas kā kristīgās labdarības organizācija jau kopš 2004.gada un tas pieder starptautisko organizāciju „Caritas Internationalis” un “Caritas Europa” saimei. Lai palīdzētu līdzcilvēkiem un īstenotu Caritas misiju, nodibinājums “Caritas Latvija” jau kopš 2018.gada attīsta sociālo pakalpojumu sniegšanu.

2018.gadā “CARITAS LATVIJA” uzsāka sniegt aprūpes mājās un dienas centra pakalpojumu bērniem ar īpašām vajadzībām un tika izveidots sociālo pakalpojumu centrs “Terēzes māja”, kas atrodas O.Vācieša ielā 6/1. Šobrīd tik nepieciešamos dienas aprūpes centra, sociālās rehabilitācijas, aprūpes mājās, individualizētās aprūpes mājās un atbalsta personu pakalpojumus un atbalstu “Terēzes mājā” saņem gandrīz 140 bērni un arī viņu ģimenes locekļi. Tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” 9.2.2.3/22/A/024, kā arī piedāvāti sociālie pakalpojumi ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālo atbalstu.

Turpinot attīstību, kopš 2022.gada “CARITAS LATVIJA” piedāvā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem krīzes situācijā – ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, sniedzam bēgļiem no dažādām valstīm, arī no Ukrainas, sociālā mentora pakalpojumu. Mūsu uzdevums ir palīdzēt iekļauties Latvijas sabiedrībā un sniegt psihoemocionālo atbalstu un palīdzēt krīzes situācijas risināšanā. Strādājam patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucinieki”.

2023.gadā “CARITAS LATVIJA” ir izveidots Jauniešu centrs un uzsākts darbs ar jauniešiem, piedāvājam dažādas aktivitātes, lai attīstītu personību, atrastu draugus un saturīgi pavadītu laiku. Gribam vairāk iesaistīt jauniešus Caritas darbā un piedāvāt jauniešiem realizēt savas iespējas.

“CARITAS LATVIJA” misija paliek nemainīga palīdzēt sabiedrības atstumtajiem, veicinot cilvēcisko cieņu. Uz to arī nemitīgi mudinām visus mūsu līdzcilvēkus – īstenosim mīlestību darbos!