Caritas.lv

Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā

Projekta “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” (Nr. 9.2.2.3/22/A/024) mērķis ir – sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs (turpmāk – bērni ar funkcionāliem traucējumiem), lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 15 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem, aizbildņiem (likumiskajiem pārstāvjiem) vai audžuģimenēm.

ESF projekta 3. kārtas ietvaros arī bērnu vecākiem piedāvājam saņemt atbalsta pakalpojumus

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” (Nodibinājums) Sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes Māja” Ojāra Vācieša ielā 6/1, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā”. Projekta ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piedāvājam arī 15 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

Klientu likumiskajiem pārstāvjiem Nodibinājums piedāvā sekojošas aktivitātes:

  • sociālā darbinieka konsultācijas;
  • Radošā atbalsta grupas ar Ingu Lukašinsku;
  • Dejas un kustību nodarbības ar Diānu Cērmani;
  • Pastorālās konsultācijas;
  • Veselības vingrošanas nodarbības ar Rudīti Skroderēnu.

Bērnu vecāki labprāt iesaistās piedāvātajās nodarbībās, jo psihoemocionālais atbalsts un veselību stiprinošas aktivitātes palīdz rūpēties par bērniem un stiprina attiecības ģimenē, kā arī lauj iesaistīties darba tirgū.

Pieteikties projektā var Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētas personas, rakstot uz epastu: lina.dancauska@caritas.lv; kontakttālrunis: 27729084. Vietu skaits ir ierobežots.

Inese Švekle

19.03.2023.