Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā

Projekta “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” (Nr. 9.2.2.3/22/A/024) mērķis ir – sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs (turpmāk – bērni ar funkcionāliem traucējumiem), lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, […]