Caritas.lv

Caritas Jauniešu centrs

Iecere par Jauniešu centra izveidi

“Caritas Latvija” 2023. gadā vēlas lielāku uzmanību pievērst darbam ar jauniešiem un plāno izveidot Jauniešu centru, kur jaunieši varētu realizēt savas iespējas un īstenot savus sapņus.

Jauniešu centrs būs ēkā Ojāra Vācieša ielā 6 k-4, kas atrodas Rīgas Katoļu ģimnāzijas kompleksa teritorijā. Šī ēka kopš 20. gs. deviņdesmitajiem gadiem ir pildījusi nozīmīgas funkcijas. Tā ir kalpojusi kā dominikāņu klostera māja, Mazais seminārs, tajā ir dzīvojoši sv. Terēzes Bērna Jēzus draudzē strādājošie priesteri. Tagad ļoti ceram tur drīz redzēt aktīvi darbojamies jauniešus!

Bīskaps Andris Kravalis, nodibinājuma “Caritas Latvija” valdes loceklis, par Jauniešu centra izveidi saka: “Ir ļoti svarīgi jauniešiem dot iespēju satikties, dalīties savstarpējā pieredzē un veidot sadraudzību. Redzam, ka ir nepieciešams “iniciatīvu centrs” jauniešiem, kur viņi varētu kopīgi realizēt paši savas idejas, attīstīt sevi un veicināt arī žēlsirdības darbu veikšanu. Vienlaikus katoļu jauniešiem ir nepieciešama pieejama tikšanās vieta, kur ir iespējas sanākt kopā, realizēt svarīgas ieceres, saprast savu aicinājumu, saskatīt  iespējas iesaistīties draudžu darbā. Tas viss būs iespējams Jauniešu centrā, ko veido “Caritas Latvija”!“

Lai uzsāktu aktivitātes ar jauniešiem, jau no šī gada 1. marta “Caritas Latvija” sāks īstenot projektu “Darba ar Ukrainas bēgļu jauniešiem Latvijā veicināšana”, ko finansē Starptautiskā katoļu migrācijas komisija. Projekta mērķi ir īstenot regulāras aktivitātes jauniešiem no Ukrainas un Latvijas Caritas Jauniešu centrā. Aktivitātes ir plānotas, lai veidotu sadraudzību starp jauniešiem un sniegtu psihoemocionālo atbalstu, kā arī palīdzētu ukraiņu jauniešiem iejusties Latvijas sabiedrībā. Projekts tiks īstenots no 2023. gada 1. marta līdz 31. augustam.

Lai visas ieceres darbā ar jauniešiem sekmīgi īstenotos, kopš 1. februāra “Caritas Latvija” strādā Jauniešu darba vadītāja, kura īstenos gan projektu “Darba ar Ukrainas bēgļu jauniešiem Latvijā veicināšana”, gan citas jauniešu darba aktivitātes. Gribam iesaistīt un piedāvāt jauniešiem arī brīvprātīgā darba iespējas. “Caritas Latvija” jau ir ilgstoša pieredze darbā ar dažādām jauniešu grupām – jauniešiem ar invaliditāti, NEET jauniešiem projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, kā arī mūsu brīvprātīgo pulkā ir jaunieši. Vēlamies, lai jauniešu darba segments tiktu attīstīts un nostiprināts, kā arī jauniešiem būtu dota iespēja jēgpilni pavadīt laiku, mācīties jaunas prasmes un īstenot tuvākmīlestību.

Nepieciešams atbalsts

Lai uzsāktu Jauniešu resursu centra darbu ir nepieciešams veikt ēkas remontdarbus. Māja ir labā stāvoklī, taču tai ir nepieciešami svarīgi uzlabojumi – ugunsdrošības sistēma, vides pieejamība personām ar pārvietošanās grūtībām, apsardzes sistēma, jumta siltumizolācija, iekštelpu renovācija.

Aicinām finansiāli atbalstīt Caritas Jauniešu centra izveidi. Mūsu mājas lapā pieejamas ērta ziedošanas iespēja ar internetbanku vai maksājuma karti. https://caritas.lv/ziedo/

Paldies visiem par atbalstu, lūgšanām un iesaistīšanos!