Caritas.lv

Cēsu Kristus Karaļa draudze

Koordinatore: Veronika Kalniņa, telefons: 26374248

Cēsu Kristus Karaļa Romas katoļu draudzes Caritas grupiņas sākums datējams ar 2012.gada 13.maiju, kad pēc aicinājuma veidot šādu grupiņu draudzē pieteicās 13 brīvprātīgie. Katrs piedāvāja savu palīdzību – skolotāji, medmāsas, psihiatrs. Savu kalpojumu brīvprātīgie uzsāka ar priestera Bernarda Kublinska svētību, savukārt par karitatīvās darbības debesu aizbildni tika izvēlēts svētais Jānis Pāvils II.

Gadu pirms grupiņas dibināšanas un apmācību iziešanas Rīgā, 2011.gadā, Veronikas kundze adorācijas laikā saņēma iedvesmu organizēt nakts adorācijas. Kā uzsver pati Veronikas kundze: “Ar laiku sapratām, ka nakts adorācijas ir ļoti svarīgas, jo caur to saņemam lielu stiprinājumu. Adorācija vieno un pārveido cilvēkus. Mēs kļūstam par ģimeni. Viss ir Dieva žēlastība!” Joprojām katra mēneša trešajā piektdienā Caritas grupiņas kalpotāji, draudzes locekļi un ikviens, kas vēlas saņemt stiprinājumu savai dzīvei un kalpojumam ir aicināts piedalīties Vissvētākā Sakramenta nakts adorācijā.

Dažādās vajadzībās esošiem cilvēkiem tiek palīdzēts iegādājoties priekš viņiem vai viņu bērniem pārtiku. Šim nolūkam (un ne tikai!) baznīcā atrodas Caritas ziedojumu lādīte. Regulāri grūtā situācijā nonākušajiem tiek palīdzēts ar transportu – cilvēki tiek vesti svētdienās uz un no baznīcas, tiek pievesta pārtika un zāles.

“Drēbju istaba”, kura radās pateicoties Ilzes iniciatīvai, draudzes mājā darbojas katru svētdienu pēc dievkalpojuma (vai arī citā laikā, pirms tam sazvanoties). Drēbes un apavus ziedo ne tikai draudzes locekļi, bet arī citi Cēsīs dzīvojošie. Drēbju istabā sev vajadzīgās lietas var atrast ne tikai vīrieši un sievietes, bet arī bērni. Šādu izdevību izmanto gan Cēsu draudzes locekļi, gan arī cilvēki no ielas un pat no citām pilsētām.

Caritas kalpotāji no Cēsīm 2-3x mēnesī dodas apmeklēt “Cīrulīšu” pansionāta iemītniekus, kur reizi mēnesī tiek svinēta arī Sv. Mise. Šeit cilvēkiem ļoti svarīgi ir būt uzklausītiem un sajust, ka par viņiem interesējas. Sarunās labprāt iesaistās un savas sirdis atver dažādu konfesiju pārstāvji. Nereti katoļi izsaka vēlmi sagatavoties Grēksūdzes sakramentam. Ziemassvētkos Caritas brīvprātīgie iepriecina pansionāta iemītniekus (kā arī draudzes bērnus, kalpotājus, ministrantus un prāvestu) ar dāvaniņām, kuras sarūpējuši pateicoties Caritas ziedojumu lādītei. Aicinām atbalstīt – ne tikai materiāli,bet arī personīgi iesaistoties, dāvājot savu laiku un sirdi!